HemInsights
Vanliga frågor om Marketing Automation

Vanliga frågor om Marketing Automation

Johanna Turesson
Sep 2022
Julia Engstrand
Ett frågetecken

Vad menas med Marketing Automation?

Marketing Automation syftar på processen att med hjälp av digitala verktyg automatisera och rikta din marknadsföring baserat på beteendet hos nuvarande eller potentiella kunder. Genom att kommunicera vid "rätt" tidpunkt, med "rätt" budskap till "rätt" person genom "rätt" kanal, är målet att öka relevansen av kommunikation.

Marketing Automation används även för att automatisera processer och aktiviteter och är därmed ett verktyg som verkligen kan effektivisera din organisation om det används rätt. 

Läs mer om vad Marketing Automation är här.

Vad krävs för att lyckas komma igång med Marketing Automation?

Att börja jobba med Marketing Automation bör ses som en långsiktig investering. Med det sagt så krävs det en hel del mer än ett system för att lyckas. Här är stegen som du borde ta för att öka möjligheterna till att få ut det bästa av din investering:

  • Förstudie och nulägesanalys
  • Behovskartläggning och ROI kalkyl
  • Systemutvärdering och behovsmappning
  • Systemupphandling
  • Implementation och integration
  • Systemexpert som konstant jobbar med optimering

Varför Marketing Automation?

Marketing Automation kan hjälpa dig att sätta mottagaren/kunden först. Använt rätt kan du bättre möta individuella kunders önskemål och behov av information. 

Dessutom hjälper det marknadsförare att spara tid och öka effektiviteten genom att automatisera interna processer som annars behöver ske manuellt. Det hjälper också genom att spara pengar och göra kampanjer mer effektiva. Marketing Automation gör det enklare för marknadsförare att spåra och analysera sina kampanjer och mäta avkastningen på deras marknadsföringsinsatser.

Genom att skicka rätt information till rätt person, i rätt kanal vid rätt tid så kan man med hjälp av Marketing Automation öka relevansen för sina leads. En ökad relevans ger en bättre kundupplevelse.

Du kan läsa mer om fördelar med marketing automation här.

Hur fungerar Marketing Automation?

Ett Marketing Automation system kommer inte till sina fulla potential utan data av bra kvalitet. Ofta kopplar du ihop Marketing Automation systemet med flera olika system såsom ett CRM-system, eventhantering, sociala medier och din webbsida. I CRM-systemet samlar du sedan in andra data på dina leads och kunder. Denna data kan vara både geografisk, demografisk och beteendebaserad. Det kan exempelvis vara data som:

  • Adress och land.
  • Ålder, titel och inkomst.
  • Interaktioner med företagets säljare

Marketing Automation ger dig möjligheten att kommunicera i flera kanaler med ambitionen att anpassa kommunikationen till individen, sk. personaliserad kommunikation. Detta sker t.ex. genom att använda informationen från CRM systemet, för att särskilja mellan kommunikation som skickas till en köpande eller icke-köpande kontakt.

Marketing Automation handlar enbart inte om automatiserad kommunikation. Det kan också användas för att automatisera dataflöden, processer och rutiner och på så sätt effektivisera arbetsprocesser. 

Vad gör en Marketing Automation specialist?

Som Marketing Automation specialist så jobbar du med att ta fram underlag till datadrivna beslut med fokus på ditt företags kommunikation. Med den data som du har tillgång till så kan du automatisera delar av kundresan och samtidigt optimera den. Detta med hjälp av tekniken som Marketing Automation systemet tillhandahåller.

Marketing Automation specialister automatiserar även aktiviteter i systemet för att effektivisera processer. Exempel på detta kan vara fält uppdateringar och att skapa automatiserade tasks till säljarna vid specifika händelser.

Hur påverkas kundupplevelsen av Marketing Automation?

Genom att kontinuerligt samla in data om dina besökare och kunder så kan du hålla din kommunikation relevant.

Genom analys av data kan du öka din kundkännedom och förstå dina kunder och deras behov bättre. 

Med dessa kunskaper kan du med hjälp av Marketing Automation trigga relevant kommunikation som hjälper dina kunder att fatta ett köpbeslut, möter kundens behov och frågor samt gör kundresan sömlös.

Vilket är det bästa Marketing Automation systemet?

Med över 365 Marketing Automation lösningar att välja bland är det inte lätt att ta ett beslut. Vilken teknik kommer göra dina vardagliga uppgifter enklare och tillföra värde till ditt företag?

Att fatta välgrundade beslut när det kommer till ny teknik är viktigare än någonsin i denna komplexa miljö, och Marketing Automation är inget undantag.

Att börja med organisationens nuvarande position, behov och ambitionsnivå är avgörande. De olika systemen är bättre lämpade för olika slag av organisationer, har olika krav på tekniskt kunnande och kräver olika grader av extern hjälp, till exempel från leverantör eller konsulter.

Av den anledningen så finns ingen Marketing Automation-system som är bäst och funkar för alla. Det bästa systemet för din organisation är inte nödvändigtvis det bästa för en annan organisation. Du måste göra en analys och utgå ifrån ditt företags nuläge och behov för att välja det mest lämpade systemet.

Står du inför val av system? Du kan läsa vår guide för upphandling och implementation av Marketing Automation här.

Vad är skillnaden mellan e-postmarknadsföring och Marketing Automation?

Den klassiska e-postmarknadsföringen handlar om att samla på mailadresser för att sedan skicka massutskick till kontaktlistan.

Marketing Automation handlar istället om att samla på data för att kommunicera ett relevant budskap till valda segment. 

Marketing Automation till skillnad från e-postmarknadsföring är inte heller bunden till bara email som kanal. Du kan använda Marketing Automation för att kommunicera i flera olika kanaler som exempelvis, sms, push-notis och sociala medier.

Vad är skillnaden mellan Sales Automation och Marketing Automation?

Det är precis som det låter. Med Marketing Automation kan du automatisera marknadskommunikation och processer medan du med sales automation automatiserar delar av säljprocessen. Allra bäst blir det om man hittar sätt att kombinera dessa på.

Vill du läsa mer om hur man kan skapa integration mellan sälj- och marknadsavdelningen? Ladda ner vår guide om SMarketing. 

Vad är Datadriven marknadsföring?

Datadriven marknadsföring är en marknadsföringsstrategi som fokuserar på kundernas beteende och aktivitet. Det hjälper marknadsförare att förstå och kunna svara upp på kundernas behov med relevant kommunikation.

Datadriven marknadsföring är processen att använda data och statistik för att fatta välgrundade beslut om kampanjer, strategier och innehåll. Det är ett sätt att få insikt och förstå effektiviteten av dina marknadsföringsinsatser utan att behöva gissa. Dessa insikter kan användas för att förbättra prestandan över tid genom att optimera rätt saker.

Du kan läsa mer om datadriven marknadsföring här.

Hur kan man komma igång med Marketing Automation?

Det finns inga genvägar. För att komma igång med Marketing Automation måste man först köpa in ett Marketing Automation system. Denna process består av både förstudie, jämförelse, upphandling och implementering.

När systemet är på plats så krävs en utbildning av användarna. Systemet blir en investering först om det används på rätt sätt.

När systemet är på plats så krävs det att rätt processer är på plats, exempelvis SMarketing processen, Scoring, hantering av MQL osv.

Sen börjar det roliga. Använd den data du har för att sätta upp triggade flöden som hela tiden optimeras och är relevanta för den målgruppen/segmentet du har valt.

Behöver du hjälp med att komma igång så kan du boka ett möte här.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.