HemTjänsterAutomate
Business Process Automation

Business Process Automation

Digitalisera, automatisera och optimera dina affärskritiska arbetsflöden: minimera administration, spara tid och pengar, och öka effektivitet. Vi hjälper dig att implementera metoder och system som ger översikt och kontroll över dina affärsprocesser, så du kan fokusera på din kärnverksamhet.
Taggar:
Business Process Automation
Business Process Automation (BPA) kallas ibland för business automation eller digital transformation och innebär i korthet att man använder teknik och system för att automatisera återkommande och komplexa uppgifter och processer i verksamheten. Ibland för att minska kostnader eller skapa effektivitet, men ofta för att öka leveranskvalite, leveranshastighet med mål att förbättra kundupplevelsen och skapa enhetliga processer med en hög leveranskvalite.

Business process automation kan användas inom

 • Försäljning och marknadsföring
 • Kundservice och Kundrelationer
 • Analys och rapportering
 • Utveckling av verksamheter och programvaror
 • Rekrytering och HR

Vi hjälper dig "digitalisera" och automatisera din verksamhet och dina processer

 • Automatisk uppdatering av information i affärssystem
 • Integration av olika system och dataflöden
 • Automatisk insamling av information från olika system eller hemsidor.
 • Notifieringar via exempelvis email eller SMS till kunder eller medarbetare
 • Skapa inloggningar eller konton i tjänster eller system
 • Skicka rapporter eller analyser till olika stakeholders

Kontakta oss så hjälper vi dig identifiera lämpliga områden att komma igång med business process automation.

Lär dig mer om

Business Process Automation

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Maddja Nazari

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

System Procurement
Vilket eller vilka system är rätt för just dig och din verksamhet? Valmöjligheterna är många och systemens styrkor och svagheter, för- och nackdelar är inte alltid uppenbara. Vi är din oberoende partner genom hela inköpsprocessen, från förstudie och utvärdering till förhandling och upphandling.
LÄS MER
En pil åt höger
Implementation & Integration
Införandet av ett nytt verksamhetssystem innebär ofta komplexa projekt, både organisatoriskt och tekniskt. Vi vet vad som krävs för att lyckas, från förändringsledning och tydlig planering, till konfiguration, dataflöden och integrationer med andra system.
LÄS MER
En pil åt höger
Data Management
Använder du din data på rätt sätt? Bristande koll på data och undermålig datakvalitet kan hindra utvecklingen av processer och system, och försvåra utvecklingen av nya tjänster och kundupplevelser. Vi har metoder och verktyg för att säkerställa att din data är i ordning och uppfyller krav och regler.
LÄS MER
En pil åt höger
Business Process Automation
Digitalisera, automatisera och optimera dina affärskritiska arbetsflöden: minimera administration, spara tid och pengar, och öka effektivitet. Vi hjälper dig att implementera metoder och system som ger översikt och kontroll över dina affärsprocesser, så du kan fokusera på din kärnverksamhet.
LÄS MER
En pil åt höger
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud