HemTeknologierCRM
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack

Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack

Vi på Leadfront är Salesforce partner och kan hjälpa dig och din organisation med råd och utmaningar för att maximera möjligheterna som Salesforce Non Profit Success Pack (NPSP) erbjuder. NPSP är Salesforce anpassade paketering av funktioner från exempelvis Sales och Service Cloud för ideella organisationer, exempelvis insamlings- och medlemsorganisationer. Paketeringen innehåller moduler som är specifikt anpassade för att hantera insamlingar av gåvor, volontärer och medlemmar. Det ger väldigt kraftfulla möjligheter att utveckla personaliserad, automatiserad kommunikation genom hela kundlivscykeln. Som registrerad Non Profit ger Salesforce kraftiga rabatter på sina priser. Kontakta oss så berättar vi mer.
Taggar:
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack

Letar du konsulter inom Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack?

Vi på Leadfront är Salesforce partner och levererar förstudier, upphandling, rådgivning, implementation, lösningar, integration, anpassningar, konsulttjänster och support för Salesforce NPSP.

Vi har samlat vår kompetens inom Salesforce NPSP med fokus på idedrivna, icke vinstdrivande organisationer såsom insamlings-, medlemsorganisationer och fackförbund i vårt dotterbolag StreamStone Relations. StreamStone specialiserar sig på att arbeta med ideella organisationer och hjälpa dem att komma igång med Salesforce-plattformen. Vårt team har många års erfarenhet av att designa och leverera lösningar som hjälper ideella organisationer att maximera sin inverkan. Oavsett om du vill nyttja Salesforce för att öka dina insamlingar av gåvor, bättre hantera dina medlemsprogram eller engagera dig på en djupare, mer personlig nivå med dina givare eller medlemmar, kan vi hjälpa dig!

Genom StreamStone Relations långa erfarenhet från branschen kombinerat med systemkompetensen inom Salesforce NPSP stödjer vi branschen inom hela medlems och givarresan. Oavsett om Salesforce NPSP är nytt för dig eller om du har använt systemet under en längre tid, erbjuder vi tjänster och har tillgång till kompetenser som hjälper dig ta nästa steg.

Salesforce Non Profit Tjänster

 • Förstudie inför investeringsbeslut för att räkna på cost benefit
 • Genomförande och projektledning av systemupphandling
 • Produktägare och projektledare för lyckad implementation
 • Uppsättning och konfiguration av Salesforce NPSP
 • Migrering från ett eller flera andra system till NPSP
 • Komma igång med Salesforce utbildningar.
 • Utvärdering och optimering av befintliga medlems eller givarresor
 • Datahantering för att utvärdera och förbättra datakvaliteten
 • Integration med Salesforce övriga ekosystem såsom Marketing Cloud eller synkning med andra marknads- eller affärssystem
 • Anpassningar och utveckling
 • Expertis inom medlemsrekrytering, givarrekrytering, onboarding/utträden, medlemsresor, organisationsgrad, engagemangsgrad, anti churn strategier m.m
 • Mätning och uppföljning, från Member Lifetime Value MLV till snygga dashboards som ger överblick av medlemsresan.
 • Processkartläggning och processutveckling.
 • Utmana oss med dina frågor, utmaningar och funderingar!

Vi genomför uppdrag i alla delar av processen, från förstudier inför beslut till implementation av Salesforce NPSP, utvärdering och anpassningar av befintlig lösning.

Funderar du och din organisation på att investera i nytt CRM och är intresserade av Salesforce NPSP?

Vi genomför utan kostnad en begränsad förstudie för att utvärdera hur väl Salesforce NPSP möter era behov. Vi dokumenterar och sammanställer era behov i en behovsanalys som kan användas i nästa steg.

Intresserad?

Har du Salesforce NPSP och vill komma vidare? 

Vi genomför utan kostnad en begränsad Audit av ert system för att undersöka om processer är optimalt uppsatta och följer Salesforce best practices, utvärdera om och hur administrativa och repetitiva moment automatiseras. Hur mår din data? Finns den på rätt ställen, utan risk för dubbletter? Vi ger förslag på konkreta quick-wins för värde på kort sikt och en roadmap med prioriterade åtgärder att arbeta med på längre sikt.

Intresserad?

Vi har hjälpt ideella organisationer med lösningar

 • Insamling av gåvor
 • Marketing Cloud & Pardot
 • Integration med dataplattformar och affärssystem
 • Volontärledning
 • Online Engagemang
 • Processutveckling
 • Medlemsvård och utveckling av medlemsresor
 • Supporterengagemang
 • Marknadsföring, evenemang och kampanjhantering
 • Webbplatsintegration

Kundreferenser

Läkare utan gränser

Plan International

Hjärnfonden

Lär dig mer om

Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack

. Boka ett kostandsfritt möte med

Klas Bernehjält

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

No items found.
HubSpot Service Hub
HubSpot Operations Hub
HubSpot CMS Hub
HubSpot Marketing Hub
HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Konsulter inom Braze
Konsulter inom Upsales
Konsulter inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Konsulter inom Salesforce Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce
Minitab Connect
Konsulter inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Konsulter inom FunnelBud