HemTeknologierCRM
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack

Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack

NPSP är Salesforce anpassade paketering av funktioner från exempelvis Sales och Service Cloud för ideella organisationer, exempelvis insamlings- och medlemsorganisationer. Paketeringen innehåller moduler som är specifikt anpassade för att hantera insamlingar av gåvor, volontärer och medlemmar. Det ger väldigt kraftfulla möjligheter att utveckla personaliserad, automatiserad kommunikation genom hela kundlivscykeln. Som registrerad Non Profit ger Salesforce kraftiga rabatter på sina priser.
Taggar:
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack

Letar du konsulter inom Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack?

Vi på Leadfront är Salesforce partner och levererar förstudier, upphandling, rådgivning, implementation, lösningar, integration, anpassningar, konsulttjänster och support för Salesforce NPSP.

Vi har samlat vår kompetens inom Salesforce NPSP med fokus på idédrivna, icke vinstdrivande organisationer såsom insamlings-, medlemsorganisationer och fackförbund i vårt dotterbolag Streamstone.

Streamstone specialiserar sig på att arbeta med ideella organisationer och hjälpa dem att komma igång med Salesforce-plattformen. Vårt team har många års erfarenhet av att designa och leverera lösningar som hjälper ideella organisationer att maximera sin inverkan. Oavsett om du vill nyttja Salesforce för att öka dina insamlingar av gåvor, bättre hantera dina medlemsprogram eller engagera dig på en djupare, mer personlig nivå med dina givare eller medlemmar, kan vi hjälpa dig!

Genom Streamstone långa erfarenhet från branschen kombinerat med systemkompetensen inom Salesforce NPSP stödjer vi branschen inom hela medlems och givarresan. Oavsett om Salesforce NPSP är nytt för dig eller om du har använt systemet under en längre tid, erbjuder vi tjänster och har tillgång till kompetenser som hjälper dig ta nästa steg.

Salesforce Non Profit Tjänster

 • Förstudie inför investeringsbeslut för att räkna på cost benefit
 • Genomförande och projektledning av systemupphandling
 • Produktägare och projektledare för lyckad implementation
 • Uppsättning och konfiguration av Salesforce NPSP
 • Migrering från ett eller flera andra system till NPSP
 • Komma igång med Salesforce utbildningar.
 • Utvärdering och optimering av befintliga medlems eller givarresor
 • Datahantering för att utvärdera och förbättra datakvaliteten
 • Integration med Salesforce övriga ekosystem såsom Marketing Cloud eller synkning med andra marknads- eller affärssystem
 • Anpassningar och utveckling
 • Expertis inom medlemsrekrytering, givarrekrytering, onboarding/utträden, medlemsresor, organisationsgrad, engagemangsgrad, anti churn strategier m.m
 • Mätning och uppföljning, från Member Lifetime Value MLV till snygga dashboards som ger överblick av medlemsresan.
 • Processkartläggning och processutveckling.
 • Utmana oss med dina frågor, utmaningar och funderingar!

Vi genomför uppdrag i alla delar av processen, från förstudier inför beslut till implementation av Salesforce NPSP, utvärdering och anpassningar av befintlig lösning.

Funderar du och din organisation på att investera i nytt CRM och är intresserade av Salesforce NPSP?

Vi genomför utan kostnad en begränsad förstudie för att utvärdera hur väl Salesforce NPSP möter era behov. Vi dokumenterar och sammanställer era behov i en behovsanalys som kan användas i nästa steg.

Intresserad?

Har du Salesforce NPSP och vill komma vidare? 

Vi genomför utan kostnad en begränsad Audit av ert system för att undersöka om processer är optimalt uppsatta och följer Salesforce best practices, utvärdera om och hur administrativa och repetitiva moment automatiseras. Hur mår din data? Finns den på rätt ställen, utan risk för dubbletter? Vi ger förslag på konkreta quick-wins för värde på kort sikt och en roadmap med prioriterade åtgärder att arbeta med på längre sikt.

Intresserad?

Vi har hjälpt ideella organisationer med lösningar

 • Insamling av gåvor
 • Marketing Cloud & Account Engagement
 • Integration med dataplattformar och affärssystem
 • Volontärledning
 • Online Engagemang
 • Processutveckling
 • Medlemsvård och utveckling av medlemsresor
 • Supporterengagemang
 • Marknadsföring, evenemang och kampanjhantering
 • Webbplatsintegration

Kundreferenser

Läkare utan gränser

Plan International

Hjärnfonden

Lär dig mer om

Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Klas Bernehjält

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

No items found.
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud