HemTjänsterOperate
Digital Marketing Coach

Digital Marketing Coach

Letar du en trygg och erfaren partner för att diskutera marknadsstrategier, digitala möjligheter eller bolla ideer för olika marknadsaktiviteter? Diskutera tips eller erfarenheter av olika plattformar du kan använda för att leverera en sömlös upplevelse till dina kunder? Då ska du kontakta våra Digital Marketing Coacher!
Taggar:
Digital Marketing Coach
Våra coacher har lång erfarenhet av att utveckla och genomföra effektiva marknadsföringsstrategier och finns redo att hjälpa dig och ditt företag att nå nya höjder.

Vår coachningstjänst för marknadsstrategi är skräddarsydd för att stödja dig i det digitala marknadsföringsarbetet.

Du får en dedikerad marknadsföringscoach som agerar som stöd inom marknadsföringsstrategi, operations och olika marknadsteknologier.

Coaching passar dig som...

 • Vill ha access till en senior expert som kan guida och stödja dig i ditt arbete.
 • Behöver ett bollplank och stöd för att skapa motivation och förändringsvilja internt
 • Vill sätta en strategi för att öka digitala intäkter hela vägen från “acquisition” till “conversion”
 • Vill förbättra dina kunders upplevelse och öka relevansen i kommunikationen
 • Vill ha tillgång till “best practices” och tips för optimal användning av data och system
 • Behöver hjälp för att prioritera och budgetera för olika kanaler och aktiviteter

Våra coachar bidrar med...

 • Individuell coachning och bollplank
 • En oberoende extern part att diskutera strategier och ideer med
 • Face2Face möten (digitalt eller fysiskt)
 • Tillgång till ett stort nätverk av nischkompetens inom digital marknadsföring
 • Best practise, erfarenheter och exempel från andra bolag och branscher
 • Utifrån-in perspektiv och ärlig feedback
 • Stöd och prioritering av aktiviteter.

Hur går det till?


Processen av digital marketing coach illustration

DISCOVERY

Vi inleder med att titta på nuläget där fokus är att tillsammans med dig skapa en tydlig bild av dina kunder, nuvarande målsättningar, metoder och processer samt teknikanvändning.

Vi svarar på frågor som; Var står du idag? Vart du vill komma? Vilka mål och förutsättningar finns? Vad är det viktigaste målet; nya kunder eller merförsäljning på befintliga?

ROADMAP

Med en tydligare bild av dina målsättningar, dina nuvarande processer och resurser, identifierar vi olika områden att fokusera på närmaste tiden. Vi samlar nya ideér och justerar prioriteringar löpande.

“Perfection is not attainable-

but if we chase perfection we can catch excellence”

Vince Lombardi

VECKOMÖTEN

Syftet med dessa möten är att agera som mentor och bollplank för att inspirera och visa dig vilka vidareutvecklingsmöjligheter som finns och vad som kan prioriteras. Efter varje tillfälle är det upp till dig att ansvara för genomförandet och rapportera tillbaka framsteg och resultat så vi gemensamt kan analysera effekten av aktiviteterna vid nästa tillfälle och kontroller att vi rör oss i rätt riktning mot de satta målen.

Lär dig mer om

Digital Marketing Coach

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Maddja Nazari

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

Konsulter inom Salesforce
Behöver ni hjälp av experter i Salesforce? Plattformen är känd för sina CRM-funktioner, men den sträcker sig långt bortom det och företag kan anpassa systemet för att möta sina olika affärsbehov. Vare sig det handlar om att öka försäljningen, förbättra kundtjänsten, eller driva mer effektiv marknadsföring, kan Salesforce vara systemet för att uppnå ditt företags mål och vi finns här för att hjälpa dig dit. 
LÄS MER
En pil åt höger
Konsulter inom HubSpot
Behöver ni hjälp av experter i HubSpot? HubSpot ska vara en katalysator företagets tillväxtresa. Detta är inte alltid fallet då systemet kan vara felaktigt uppsatt, inte vara anpassat till er organisation eller möjligtvis att användarna i systemet inte har rätt förutsättningar för att lyckas.
LÄS MER
En pil åt höger
System Training
Använder du ditt Marketing Automation/CRM system optimalt? Våra systemspecifika utbildningsprogram ger dig djupgående insikter och praktisk kunskap i systemens styrkor, begränsningar och funktionalitet, och hjälpa dig komma igång med automatisering på bästa sätt.
LÄS MER
En pil åt höger
Smarketing
Är en affär sälj- eller marknadsgenererad? Vi hjälper dig att implementera och optimera SMarketing processen, en integrerade sälj- och marknadsfunktion som sätter kunden i fokus, ger dig 360-graders kundöversikt och möjliggör kundupplevelser i världsklass.
LÄS MER
En pil åt höger
Hire Consultant
Hyr erfarna specialistkonsulter för att stötta eller utveckla din verksamhet! Vi erbjuder kompets och erfarenhet inom en lång rad olika projektområden och systemexpertis.
LÄS MER
En pil åt höger
Growth Hacking
Growth hacking är en inställning, strategi, arbetssätt och digital verktygslåda som hjälper dig mäta och snabbt analysera kund- och marknadsdata, och sedan skapa hypoteser som omgående kan testas mot varandra. I korthet, så nära designad tillväxt man kan komma.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Sales Acceleration
Med hjälp av digitala processer och verktyg hjälper vi dig korta ner försäljningscykeln och samtidigt säkerställa att varje affär får avslut på snabbast och bästa sätt, utan att offra kundupplevelsen.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Marketing Coach
Letar du en trygg och erfaren partner för att diskutera marknadsstrategier, digitala möjligheter eller bolla ideer för olika marknadsaktiviteter? Diskutera tips eller erfarenheter av olika plattformar du kan använda för att leverera en sömlös upplevelse till dina kunder? Då ska du kontakta våra Digital Marketing Coacher!
LÄS MER
En pil åt höger
Data Driven Marketing
Varför inte marknadsföra med precision? Med datadriven marknadsföring ökar sannolikheten att nå rätt målgrupp, med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig berika kundprofiler med data som ökar precisionen och relevans.
LÄS MER
En pil åt höger
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud