HemTjänsterTransform
Customer Journey Mapping

Customer Journey Mapping

Har du koll på hur dina kunder interagerar med ditt varumärke i de olika delarna av kundlivscykeln? Utvecklingen är enligt olika undersökningar att dina kunders förväntningar på relevans, service och värde i varje interaktion blir allt högre. Därför behöver du förstå vad just dina kunder förväntar sig av ditt varumärke i varje kontakt, för att kunna vara kontinuerligt relevant och värdefull.
Taggar:
Customer Journey Mapping
Customer Experience, CX, är en affärsdisciplin som handlar om att sätter kunden i centrum och utveckla tjänster och verksamheter utifrån kundens upplevelse. På så sätt involverar man kunden i företagets affärsutveckling och därmed skapar förutsättningar för att få nöjdare, mer trogna kunder.

En customer journey map är en visuell representation av kundens upplevelse av ditt varumärke. Det hjälper till att förstå kundens resa och varje interaktion och beröringspunkt kunden har med ditt varumärke, från första engagemang hela väg till en förhoppningsvis långsiktig kundrelation. Därigenom kan du använda dessa insikter för att utveckla bättre produkter, ha en mer relevant och effektivare kommunikation som skapar starkare lojalitet.

Vad är värdet med en customer journey mapp?

  • Underlag vid anpassning av kommunikation, marknadsföring
  • Process design, där en customer journey map kan identifiera viktiga moment (moments that matter) där extra vikt kan läggas på att erbjuda bra upplevelse eller åtgärda upplevda problem.
  • Produktutveckling, underlaget från en customer journey mapping kan ge insikter hur man behöver utveckla ny funktionalitet eller produktdesign liksom ge inspiration till helt nya tjänster och produkter.
  • Ger en bra överblick av företagets kundnära processer och interaktioner som kan användas för intern kommunikation, utveckling och utbildning.

Lär dig mer om

Customer Journey Mapping

. Boka ett kostandsfritt möte med

Klas Bernehjält

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

System Adoptation
Så ni har investerat i avancerade sälj- och marknadssystem – sen då? Vi hjälper er snabbt generera värde från investeringen, tillser att systemen sömlöst integrerar med er organisation och används optimalt från dag ett. Vi utbildar era medarbetare och tillser att alla kan sin roll i värdekedjan.
LÄS MER
En pil åt höger
Sustainable Growth
Har du en hållbar organisation relativt dina affärs- och företagsmål? Det är lätt att tappa fokus och takt i verksamhetens utveckling då man gör allt som krävs för att leverera på kort sikt. Vi hjälper dig skapa en långsiktig och hållbar tillväxt som gynnar dina kunder, anställda, investerare och givetvis företagets resultat.
LÄS MER
En pil åt höger
Organisation Transformation
Hur tar man en verksamhet som inte är mottaglig för snabba förändringar, att kunna lämna status quo och utvecklas till en digitalt anpassad organisation? Det är en utmaning du är långt ifrån ensam att möta.
LÄS MER
En pil åt höger
Customer Journey Mapping
Har du koll på hur dina kunder interagerar med ditt varumärke i de olika delarna av kundlivscykeln? Utvecklingen är enligt olika undersökningar att dina kunders förväntningar på relevans, service och värde i varje interaktion blir allt högre. Därför behöver du förstå vad just dina kunder förväntar sig av ditt varumärke i varje kontakt, för att kunna vara kontinuerligt relevant och värdefull.
LÄS MER
En pil åt höger
Agile Transformation
Hur hanterar din verksamhet de ständigt skiftande förutsättningarna och kraven på allt snabbare projektleveranser med mätbara affärsresultat? Med agila arbetsmetoder och förändringsprojekt får dina medarbetare verktygen att snabbare anpassa sig till ändrade förutsättningar och samtidigt planera och leverera långsiktigt.
LÄS MER
En pil åt höger
HubSpot Service Hub
HubSpot Operations Hub
HubSpot CMS Hub
HubSpot Marketing Hub
HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Konsulter inom Braze
Konsulter inom Upsales
Konsulter inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Konsulter inom Salesforce Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce
Minitab Connect
Konsulter inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Konsulter inom FunnelBud