HemTjänsterOperate
Konsulter inom Symplify

Konsulter inom Symplify

Symplify är ett system som är anpassad för en enhetlig omnikanal kommunikation. Systemet är ledande inom marknadsanpassning över flera kanaler (e-post, sms, webb push, app push, print, dynamisk web, social och röst) för marknadsförare och crm-team.
Konsulter inom Symplify
Symplify är en integrerad plattform för alla behov inom digital marknadsföring. Med Symplify kan man automatisera kundflöden så att de möter kundernas krav och förväntningar på kontakt vid rätt tidpukt, och i den kanal som är rätt för dem.

Systemet erbjuda kampanj- och marketing automation-flöden för åtta kanaler (Voice, Print, Social Targeting, Dynamic Web, App Push, InApp, SMS och e-post) vilket säkerställer att rätt kommunikation når fram till rätt person, vid rätt tillfälle och i rätt kanal.

Det ger även andra fördelar såsom möjligheten att i såväl digitala som analoga kanaler skapa, genomföra och följa upp framgångsrika kampanjer – vilket stärker kundlojaliteten och ökar försäljningen.

Enkelt utryckt är Symplify flexible plattform med kraftfulla verktyg för att möra behoven hos moderna marknadsförare.

Vi på Leadfront är specialiserade på moderna och automatiserade sälj och marknadsprocesser. Vi hjälper dig från att förstå din verksamhets behov och förutsättningar till upphandling, införande och anpassning av Symplify.

Vi hjälper dig med:

  • Utvärdering och kravställning inför inköp av Symplify
  • Installation, konfiguration och anpassning av Symplify
  • Anpassning och automation av arbetsflöden, fältuppdateringar och dataflöden.
  • Uppsättning av automatiserade flöden
  • Utbildning av systemanvändare
  • Leadsstrategi & leadsgenerering
  • Integration med övriga verksamhetssystem

Ta kontakt med oss och berätta om just dina utmaningar.

Lär dig mer om

Konsulter inom Symplify

. Boka ett kostandsfritt möte med

Maddja Nazari

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

System Training
Använder du ditt Marketing Automation/CRM system optimalt? Våra systemspecifika utbildningsprogram ger dig djupgående insikter och praktisk kunskap i systemens styrkor, begränsningar och funktionalitet, och hjälpa dig komma igång med automatisering på bästa sätt.
LÄS MER
En pil åt höger
Smarketing
Är en affär sälj- eller marknadsgenererad? Vi hjälper dig att implementera och optimera SMarketing processen, en integrerade sälj- och marknadsfunktion som sätter kunden i fokus, ger dig 360-graders kundöversikt och möjliggör kundupplevelser i världsklass.
LÄS MER
En pil åt höger
Hire Consultant
Hyr erfarna specialistkonsulter för att stötta eller utveckla din verksamhet! Vi erbjuder kompets och erfarenhet inom en lång rad olika projektområden och systemexpertis.
LÄS MER
En pil åt höger
Growth Hacking
Growth hacking är en inställning, strategi, arbetssätt och digital verktygslåda som hjälper dig mäta och snabbt analysera kund- och marknadsdata, och sedan skapa hypoteser som omgående kan testas mot varandra. I korthet, så nära designad tillväxt man kan komma.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Sales Acceleration
Med hjälp av digitala processer och verktyg hjälper vi dig korta ner försäljningscykeln och samtidigt säkerställa att varje affär får avslut på snabbast och bästa sätt, utan att offra kundupplevelsen.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Marketing Coach
Letar du en trygg och erfaren partner för att diskutera marknadsstrategier, digitala möjligheter eller bolla ideer för olika marknadsaktiviteter? Diskutera tips eller erfarenheter av olika plattformar du kan använda för att leverera en sömlös upplevelse till dina kunder? Då ska du kontakta våra Digital Marketing Coacher!
LÄS MER
En pil åt höger
Data Driven Marketing
Varför inte marknadsföra med precision? Med datadriven marknadsföring ökar sannolikheten att nå rätt målgrupp, med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig berika kundprofiler med data som ökar precisionen och relevans.
LÄS MER
En pil åt höger
HubSpot Service Hub
HubSpot Operations Hub
HubSpot CMS Hub
HubSpot Marketing Hub
HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Konsulter inom Braze
Konsulter inom Upsales
Konsulter inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Konsulter inom Salesforce Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce
Minitab Connect
Konsulter inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Konsulter inom FunnelBud