HemTjänsterTransform
Organisation Transformation

Organisation Transformation

Hur tar man en verksamhet som inte är mottaglig för snabba förändringar, att kunna lämna status quo och utvecklas till en digitalt anpassad organisation? Det är en utmaning du är långt ifrån ensam att möta.
Taggar:
Organisation Transformation
För att skapa en innovativ och förändringsbenägen organisation finns det ett några områden att fokusera på för att skapa rätt förutsättningar.

➜ Tydliga och gemensamma målsättningar

➜ Definierade roller och befogenheter

➜ Arbetsmetoder som uppmuntrar initiativ och innovation

➜ Effektiva processer och stödjande system

Är det dags att utveckla din organisation?

Det finns många skäl till att börja nu. Det enda vi vet om framtiden för de flesta organisationer är att förutsättningarna ständigt förändras, att förändringstakten endast kommer öka och att det är digitaliseringen som är den enskilt största acceleratorn. Det blir alltså allt viktigare att kunna vara den snabbaste och mest anpassningsbara organisationen på marknaden.

Upplever du att din organisation

... börjar att tappa kunder och marknadsandelar

... tar in affärerna långsammare och antalet nya affärer minskar

... har svårt att behålla personal?

... nya initiativ och förändringsarbete motarbetas?

...ser en risk att branschen ni verkar inom kan komma att förändras totalt närmste åren?

Förändringsledning

Våra konsulter är vana förändringsledare som brinner för att injicera ny energi och glädje i organisationers förändringsarbete. Vi arbetar med organisationer i alla olika storlekar och branscher där vi bidrar med kunskapen och verktygen för att ta skapa innovation och förändringskraft.

Inom Organisation Transformation hjälper vi dig bland annat med:

➜ Vi genomför nulägesanalys för att skapa gemensam förståelse och utgångspunkt

➜ Vi utformar strategier för hållbar tillväxt

➜ Förändringsledning och coachning tillsammans med ledning och medarbetare med kunden som gemensamt fokus

➜ Utmanar och inspirerar organisationen med Agila arbetsmetoder, moderna organisationsmodeller och Growth Hacking projekt

➜ Införande av effektiva processer och system

Lär dig mer om

Organisation Transformation

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Klas Bernehjält

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

System Adoptation
Så ni har investerat i avancerade sälj- och marknadssystem – sen då? Vi hjälper er snabbt generera värde från investeringen, tillser att systemen sömlöst integrerar med er organisation och används optimalt från dag ett. Vi utbildar era medarbetare och tillser att alla kan sin roll i värdekedjan.
LÄS MER
En pil åt höger
Sustainable Growth
Har du en hållbar organisation relativt dina affärs- och företagsmål? Det är lätt att tappa fokus och takt i verksamhetens utveckling då man gör allt som krävs för att leverera på kort sikt. Vi hjälper dig skapa en långsiktig och hållbar tillväxt som gynnar dina kunder, anställda, investerare och givetvis företagets resultat.
LÄS MER
En pil åt höger
Organisation Transformation
Hur tar man en verksamhet som inte är mottaglig för snabba förändringar, att kunna lämna status quo och utvecklas till en digitalt anpassad organisation? Det är en utmaning du är långt ifrån ensam att möta.
LÄS MER
En pil åt höger
Customer Journey Mapping
Har du koll på hur dina kunder interagerar med ditt varumärke i de olika delarna av kundlivscykeln? Utvecklingen är enligt olika undersökningar att dina kunders förväntningar på relevans, service och värde i varje interaktion blir allt högre. Därför behöver du förstå vad just dina kunder förväntar sig av ditt varumärke i varje kontakt, för att kunna vara kontinuerligt relevant och värdefull.
LÄS MER
En pil åt höger
Agile Transformation
Hur hanterar din verksamhet de ständigt skiftande förutsättningarna och kraven på allt snabbare projektleveranser med mätbara affärsresultat? Med agila arbetsmetoder och förändringsprojekt får dina medarbetare verktygen att snabbare anpassa sig till ändrade förutsättningar och samtidigt planera och leverera långsiktigt.
LÄS MER
En pil åt höger
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud