Whitepaper

Organisation Transformation

Hur tar man en verksamhet som inte är mottaglig för snabba förändringar, att kunna lämna status quo och utvecklas till en digitalt anpassad organisation? Det är en utmaning du är långt ifrån ensam att möta.
Decorative picture

För att skapa en innovativ och förändringsbenägen organisation finns det ett några områden att fokusera på för att skapa rätt förutsättningar.

➜ Tydliga och gemensamma målsättningar

➜ Definierade roller och befogenheter

➜ Arbetsmetoder som uppmuntrar initiativ och innovation

➜ Effektiva processer och stödjande system

Är det dags att utveckla din organisation?

Det finns många skäl till att börja nu. Det enda vi vet om framtiden för de flesta organisationer är att förutsättningarna ständigt förändras, att förändringstakten endast kommer öka och att det är digitaliseringen som är den enskilt största acceleratorn. Det blir alltså allt viktigare att kunna vara den snabbaste och mest anpassningsbara organisationen på marknaden.

Upplever du att din organisation

... börjar att tappa kunder och marknadsandelar

... tar in affärerna långsammare och antalet nya affärer minskar

... har svårt att behålla personal?

... nya initiativ och förändringsarbete motarbetas?

...ser en risk att branschen ni verkar inom kan komma att förändras totalt närmste åren?

Förändringsledning

Våra konsulter är vana förändringsledare som brinner för att injicera ny energi och glädje i organisationers förändringsarbete. Vi arbetar med organisationer i alla olika storlekar och branscher där vi bidrar med kunskapen och verktygen för att ta skapa innovation och förändringskraft.

Inom Organisation Transformation hjälper vi dig bland annat med:

➜ Vi genomför nulägesanalys för att skapa gemensam förståelse och utgångspunkt

➜ Vi utformar strategier för hållbar tillväxt

➜ Förändringsledning och coachning tillsammans med ledning och medarbetare med kunden som gemensamt fokus

➜ Utmanar och inspirerar organisationen med Agila arbetsmetoder, moderna organisationsmodeller och Growth Hacking projekt

➜ Införande av effektiva processer och system

Customer Journey Mapping
Har du koll på hur dina kunder interagerar med ditt varumärke i de olika delarna av kundlivscykeln? Utvecklingen är enligt olika undersökningar att dina kunders förväntningar på relevans, service och värde i varje interaktion blir allt högre. Därför behöver du förstå vad just dina kunder förväntar sig av ditt varumärke i varje kontakt, för att kunna vara kontinuerligt relevant och värdefull.
LÄS MER
En pil åt höger
Agile Transformation
Hur hanterar din verksamhet de ständigt skiftande förutsättningarna och kraven på allt snabbare projektleveranser med mätbara affärsresultat? Med agila arbetsmetoder och förändringsprojekt får dina medarbetare verktygen att snabbare anpassa sig till ändrade förutsättningar och samtidigt planera och leverera långsiktigt.
LÄS MER
En pil åt höger
Organisation Transformation
Hur tar man en verksamhet som inte är mottaglig för snabba förändringar, att kunna lämna status quo och utvecklas till en digitalt anpassad organisation? Det är en utmaning du är långt ifrån ensam att möta.
LÄS MER
En pil åt höger
Sustainable Growth
Har du en hållbar organisation relativt dina affärs- och företagsmål? Det är lätt att tappa fokus och takt i verksamhetens utveckling då man gör allt som krävs för att leverera på kort sikt. Vi hjälper dig skapa en långsiktig och hållbar tillväxt som gynnar dina kunder, anställda, investerare och givetvis företagets resultat.
LÄS MER
En pil åt höger
System Adoptation
Så ni har investerat i avancerade sälj- och marknadssystem – sen då? Vi hjälper er snabbt generera värde från investeringen, tillser att systemen sömlöst integrerar med er organisation och används optimalt från dag ett. Vi utbildar era medarbetare och tillser att alla kan sin roll i värdekedjan.
LÄS MER
En pil åt höger
Selligent Marketing Cloud
LÄS MER
Microsoft Dynamics Konsulter
LÄS MER
Operate
LÄS MER
Upsales Konsulter
LÄS MER
Symplify Konsulter
LÄS MER
Salesforce Pardot Konsulter
LÄS MER
Salesforce Marketing Cloud Konsulter
LÄS MER
Salesforce Konsulter
LÄS MER
Hubspot Konsulter
LÄS MER
FunnelBud Konsulter
LÄS MER
Certifierade Marketo Konsulter
LÄS MER
Braze Konsulter
LÄS MER

Andra whitepapers

Decorative picture
Project Tracker
Detta dokument hjälper dig att kunna planera och strukturera era projekt och arbeteten. Dokumentet kan användas till allt olika typer av projekt och arbeten men är främst designat till lansering av CRM och Marketing automation.
LÄS MER
Decorative picture
Val & Lansering av CRM projekt
Står du inför val av CRM system och undrar vilket system passar dina behov?
LÄS MER
Decorative picture
Val & Lansering av Marketing Automation
Står du inför val av Marketing Automation system och undrar vilket system passar dina behov?
LÄS MER
Decorative picture
En guide för kundresan
Vi lever i en värld där konsumenters krav och förväntningar ökar snabbt. I och med den ökade digitaliseringen i samhället har kundernas beteenden förändrats. Har ni säkerställt att ni svarar upp på era kunders behov längs hela kundresan?
LÄS MER
Dekorativ bild med böcker
Marketing Automation ordlista
Inom marknadsföringsområdet används väldigt många ord och förkortningar och det är inte helt lätt att hänga med i vad de alla betyder.
LÄS MER

Alla kategorier

NYHETSBREV
Få förtur till våra event och webinars.
Våra populära och informativa event blir fullbokade snabbt. Fyll i din mailadress och få inbjudan före alla andra.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Leadfront AB
Org.nr.559098-9066
Convendum
Regeringsgatan 52
SE-111 56 Stockholm
Sweden
hej@leadfront.se
Partners
Navigering
En pil