HemTjänsterOperate
Minitab Connect

Minitab Connect

Minitab Connect är en dataplattform (CDP/DMP) där användare enkelt kan samla in data från olika datakällor för att sammanföra, strukturera och utforska datat. Minitab kan integrera data från lokala databaser, moln- och lokala appar, ostrukturerad data, kalkylblad och mycket mer.
Minitab Connect

Kunsulter inom Minitab Connect

Minitab Connect är en dataplattform (CDP/DMP) där användare enkelt kan samla in data från olika datakällor för att sammanföra, strukturera och utforska datat.

Att importera, strukturera och koppla data med Minitab är fördelaktigt eftersom det centraliserar all data till en plattform, vilket gör det enkelt att styra, spåra och övervaka all data samt styra vilken data som finns tillgänglig i vilka system.

Minitab är ett verktyg som kan automatisera de annars produktivitets krävande uppgifterna som exempelvis att hitta, omvandla och aggregera information från flera källor för att bygga bort data öar, skapa enhetliga och fullständiga kundprofiler, homogenisera och förbättra datakvaliteten.

Vi har genomfört en rad olika projekt och kan bland annat hjälpa dig med:

  • Förstudie och kravställning inför val av DCP/DMP
  • Sätta rutiner och processer för användning av Minitab
  • Datastrategi och dataarkitektur
  • Integrationer och datahantering
  • Projektledning av implementation
  • Kompetensutveckling av era användare
  • Resursförstärkning med gedigen kunskap.

Lär dig mer om

Minitab Connect

. Boka ett kostandsfritt möte med

Klas Bernehjält

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

System Training
Använder du ditt Marketing Automation/CRM system optimalt? Våra systemspecifika utbildningsprogram ger dig djupgående insikter och praktisk kunskap i systemens styrkor, begränsningar och funktionalitet, och hjälpa dig komma igång med automatisering på bästa sätt.
LÄS MER
En pil åt höger
Smarketing
Är en affär sälj- eller marknadsgenererad? Vi hjälper dig att implementera och optimera SMarketing processen, en integrerade sälj- och marknadsfunktion som sätter kunden i fokus, ger dig 360-graders kundöversikt och möjliggör kundupplevelser i världsklass.
LÄS MER
En pil åt höger
Hire Consultant
Hyr erfarna specialistkonsulter för att stötta eller utveckla din verksamhet! Vi erbjuder kompets och erfarenhet inom en lång rad olika projektområden och systemexpertis.
LÄS MER
En pil åt höger
Growth Hacking
Growth hacking är en inställning, strategi, arbetssätt och digital verktygslåda som hjälper dig mäta och snabbt analysera kund- och marknadsdata, och sedan skapa hypoteser som omgående kan testas mot varandra. I korthet, så nära designad tillväxt man kan komma.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Sales Acceleration
Med hjälp av digitala processer och verktyg hjälper vi dig korta ner försäljningscykeln och samtidigt säkerställa att varje affär får avslut på snabbast och bästa sätt, utan att offra kundupplevelsen.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Marketing Coach
Letar du en trygg och erfaren partner för att diskutera marknadsstrategier, digitala möjligheter eller bolla ideer för olika marknadsaktiviteter? Diskutera tips eller erfarenheter av olika plattformar du kan använda för att leverera en sömlös upplevelse till dina kunder? Då ska du kontakta våra Digital Marketing Coacher!
LÄS MER
En pil åt höger
Data Driven Marketing
Varför inte marknadsföra med precision? Med datadriven marknadsföring ökar sannolikheten att nå rätt målgrupp, med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig berika kundprofiler med data som ökar precisionen och relevans.
LÄS MER
En pil åt höger
HubSpot Service Hub
HubSpot Operations Hub
HubSpot CMS Hub
HubSpot Marketing Hub
HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Konsulter inom Braze
Konsulter inom Upsales
Konsulter inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Konsulter inom Salesforce Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce
Minitab Connect
Konsulter inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Konsulter inom FunnelBud