HemTjänsterOperate
Data Driven Marketing

Data Driven Marketing

Varför inte marknadsföra med precision? Med datadriven marknadsföring ökar sannolikheten att nå rätt målgrupp, med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig berika kundprofiler med data som ökar precisionen och relevans.
Taggar:
Data Driven Marketing

Vad är datadriven marknadsföring?

Datadriven marknadsföring är en arbetsmetodik som innebär att man som marknadsförare försöker basera sina beslut på data och fakta. Det kan låta både logiskt och enkelt men innebär väldigt stora praktiska och strategiska förändringar.

Traditionellt har marknadsföring oftast handlat om att skrika ut budskap och värden riktat sig mot massmarknader, där den som skriker mest vinner. Ofta ses alla konsumenter som lika då anpassningar av budskapet mot olika målgrupper tar tid och kostar pengar. Att marknadsföra på de enbart fysiska kanalerna har gjort det svårt att veta vad marknadsföringen egentligen har för effekt då det är svårt att mäta, och därmed svårt att sätta rimliga mål för vad man vill uppnå. I dag kan du dock veta rätt exakt vad som fungerar och inte fungerar – så länge du har mål att mäta, inte minst digitalt.

Datadriven marknadsföring är strategin för att använda kundinformation för att optimera och öka relevans i kommunikation, och fatta beslut som inte enbart byggs på magkänsla utan på fakta och data.

För att åstadkomma detta bryter man idag ned kampanjer i fler och mindre delar och lägger mer tid och energi på initiala tester och mätningar, exempelvis så kallade A/B test. Med fokus på tester och data kan det innebär att exempelvis en rubrik på en kampanj som tidigare fanns i en eller några få varianter nu kan ha hundratals olika varianter och utformningar baserat på allt från vilken kanal budskapet ska levereras, målgruppen, tid på dygnet osv.

Att arbeta med datadriven marknadsföring och growth fokuserat är i dag bland de bästa sätten att skapa effektiv marknadsföring med hög ROI. Arbetsmetodiken leder ofta till att marknadsorganisationen börjar arbeta mer Agilt, ex i sprintar för att kunna hantera snabba förändringar och omprioriteringar.

Vi inför datadriven arbetsmetodik inom marknadsföring och försäljning.

  • Vi genomför utbildning i datadriven och agil marknadsföringsmetodik
  • Vi projektleder och coachar omställningen till datadriven och agil arbetsmetodik och marknads och säljteam.
  • Vi säkerställer att du har rätt system som passar för datadriven marknadsföring samt för hantering av din marknadsdata.
  • Vi identifierar, dokumenterar och utvecklar dina processer för att kunna digitalisera och automatisera dem.
  • Vi säkerställer din data och information, såväl volym som kvalitet.
  • Kontakta oss så berättar vi mer!

Lär dig mer om

Data Driven Marketing

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Maddja Nazari

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

Konsulter inom Salesforce
Behöver ni hjälp av experter i Salesforce? Plattformen är känd för sina CRM-funktioner, men den sträcker sig långt bortom det och företag kan anpassa systemet för att möta sina olika affärsbehov. Vare sig det handlar om att öka försäljningen, förbättra kundtjänsten, eller driva mer effektiv marknadsföring, kan Salesforce vara systemet för att uppnå ditt företags mål och vi finns här för att hjälpa dig dit. 
LÄS MER
En pil åt höger
Konsulter inom HubSpot
Behöver ni hjälp av experter i HubSpot? HubSpot ska vara en katalysator företagets tillväxtresa. Detta är inte alltid fallet då systemet kan vara felaktigt uppsatt, inte vara anpassat till er organisation eller möjligtvis att användarna i systemet inte har rätt förutsättningar för att lyckas.
LÄS MER
En pil åt höger
System Training
Använder du ditt Marketing Automation/CRM system optimalt? Våra systemspecifika utbildningsprogram ger dig djupgående insikter och praktisk kunskap i systemens styrkor, begränsningar och funktionalitet, och hjälpa dig komma igång med automatisering på bästa sätt.
LÄS MER
En pil åt höger
Smarketing
Är en affär sälj- eller marknadsgenererad? Vi hjälper dig att implementera och optimera SMarketing processen, en integrerade sälj- och marknadsfunktion som sätter kunden i fokus, ger dig 360-graders kundöversikt och möjliggör kundupplevelser i världsklass.
LÄS MER
En pil åt höger
Hire Consultant
Hyr erfarna specialistkonsulter för att stötta eller utveckla din verksamhet! Vi erbjuder kompets och erfarenhet inom en lång rad olika projektområden och systemexpertis.
LÄS MER
En pil åt höger
Growth Hacking
Growth hacking är en inställning, strategi, arbetssätt och digital verktygslåda som hjälper dig mäta och snabbt analysera kund- och marknadsdata, och sedan skapa hypoteser som omgående kan testas mot varandra. I korthet, så nära designad tillväxt man kan komma.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Sales Acceleration
Med hjälp av digitala processer och verktyg hjälper vi dig korta ner försäljningscykeln och samtidigt säkerställa att varje affär får avslut på snabbast och bästa sätt, utan att offra kundupplevelsen.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Marketing Coach
Letar du en trygg och erfaren partner för att diskutera marknadsstrategier, digitala möjligheter eller bolla ideer för olika marknadsaktiviteter? Diskutera tips eller erfarenheter av olika plattformar du kan använda för att leverera en sömlös upplevelse till dina kunder? Då ska du kontakta våra Digital Marketing Coacher!
LÄS MER
En pil åt höger
Data Driven Marketing
Varför inte marknadsföra med precision? Med datadriven marknadsföring ökar sannolikheten att nå rätt målgrupp, med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig berika kundprofiler med data som ökar precisionen och relevans.
LÄS MER
En pil åt höger
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud