HemTjänsterInnovate
Customer Journey

Customer Journey

Kartläggningen av kundresan är ett viktigt steg mot att bli mer kundcentrerade och hjälper dig att flytta fokus från organisationen till kundens verklighet.
Taggar:
Customer Journey
En customer journey map eller kartläggning av kundresan är en visuell beskrivning av olika interaktioner en kund har med ditt varumärke. Var finns dina kunder och var hittar de till just din organisation? Vilka online och offline kanaler använder dem för att samla information och hitta sina leverantörer? Vilka är deras behov, hinder och drivkrafter?

Kundresan innebär processen från första interaktionen som sker med ditt varumärke till individen blivit kund. Upplevelsen som kund och återkommande eller lojal kund kan med fördel innefattas i resan.

Genom att identifiera och visualisera kundens behov och utmaningar genom kundresan blir det lättare att identifiera möjligheter, viktiga eller avgörande interaktioner (moments that matter). Med kartan på plats blir arbetet hanterbart och de olika insatserna prioriterbara så att målet att bli mer relevant och förbättra kundens upplevelse går från önskan till plan. Customer journey mapping är en kraftfull teknik för att skapa en hanterbar bild, öka kunskap och kännedom om kundernas bild samt för att utveckla organisationen inifrån.

Även om många företag och organisationer numera är ganska bra på att samla in data från och om sina kunder, är det svårt att förstå kundernas frustrationer och upplevelser genom att enbart analysera data. I en "customer journey mapping" använder man med fördel såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, kundberättelser och visualiseringar för att illustrera förhållandet en kund har till ett företag under en längre tid.

Customer Journey Mapping

  • Kartlägger kundens interkation och relation till varumärket
  • Identiferar extra känsliga eller viktiga moment i relationen, s.k. "moments that matter"
  • Kan skapar intern samsyn och fokus på att bättre förstå sina kunder.
  • Lägger grunden för ett hanterbart projekt och prioriterbara aktiviteter.

Våra erfarna konsulter hjälper dig med

  • Erfarenhet och metodik för kundresekartläggning/customer journey mapping och kundreseanalys
  • Framtagande av projektplan och roadmap
  • Projektledning och coaching

Lär dig mer om

Customer Journey

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Klas Bernehjält

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

Innovation Lab
Svårt att hitta inspiration till nya lösningar? Vi hjälper dig skifta fokus från att underhålla existerande och förlegade processer och system till att skapa och implementera nya, kreativa lösningar och affärsstrategier med fokus på framtiden.
LÄS MER
En pil åt höger
Customer Journey
Kartläggningen av kundresan är ett viktigt steg mot att bli mer kundcentrerade och hjälper dig att flytta fokus från organisationen till kundens verklighet.
LÄS MER
En pil åt höger
Competitive Intelligence
Vi hjälper dig att identifiera de pågående och kommande trenderna som förändrar branschen och kommer att påverkar er verksamhet och dess möjligheter att uppnå sina mål.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Business Development
Hänger din affärsmodell med i den digitala utvecklingen? Vi hjälper dig hitta nya, digitala affärsmodeller som lyfter din verksamhets tillväxt och resultat. Med hjälp av digitala processer och smarta teknologier som utvecklar och skalar din affär, för dagens och morgondagens ökade förväntningar och krav.
LÄS MER
En pil åt höger
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud