HemTjänsterAutomate
Implementation & Integration

Implementation & Integration

Införandet av ett nytt verksamhetssystem innebär ofta komplexa projekt, både organisatoriskt och tekniskt. Vi vet vad som krävs för att lyckas, från förändringsledning och tydlig planering, till konfiguration, dataflöden och integrationer med andra system.
Taggar:
Implementation & Integration
Det tekniska möjligheterna för effektiv marknadsföring och försäljning förändras i snabb takt och antalet tekniska lösningar och system ökar ständigt. Den så kallade Martech kartan växer för varje år och antalet kategorier blir allt fler.

Vikten av en enhetlig kundbild

Idag samlar de flesta företag data om sina kunder i olika system för att leverera relevant kommunikation och för att utveckla och anpassa tjänster.  Data blir då ofta separerat i olika system sk. "datasilos" och är inte enhetligt då systemen inte är integrerade.

Att kunna skapa en enhetlig, 360 graders bild av en kund är grunden för att kunna förstå sina kunder, analysera beteenden, dra slutsatser och fatta databaserade beslut. Integration och samverkan mellan systemen blir då helt avgörande för att få till en välfungerande kunddialog och relevanta tjänster och ledande kundupplevelser. Målet är att åstadkomma en enhetlig kundvy inom företaget och kunna arbeta mot gemensamma mål. Därför behöver data vara lättillgänglig och integrerad igenom hela organisationen.

Står du inför implementation av Hubspot, Adobe Marketo, Salesforce Account engagement (Pardot), Salesforce Marketing Cloud, eller andra Marketing Automation/CRM system?

Behöver du hjälp med integration mellan Marketing Automation och CRM system?

Våra experter hjälper dig gärna!

Vi hjälper dig med

  • Förstudie och nyttoanalys
  • Behovskartläggning och ROI kalkyl
  • Systemutvärdering och behovsmappning
  • Systemupphandling
  • Projektledning och coachning

Lär dig mer om

Implementation & Integration

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Maddja Nazari

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

System Procurement
Vilket eller vilka system är rätt för just dig och din verksamhet? Valmöjligheterna är många och systemens styrkor och svagheter, för- och nackdelar är inte alltid uppenbara. Vi är din oberoende partner genom hela inköpsprocessen, från förstudie och utvärdering till förhandling och upphandling.
LÄS MER
En pil åt höger
Implementation & Integration
Införandet av ett nytt verksamhetssystem innebär ofta komplexa projekt, både organisatoriskt och tekniskt. Vi vet vad som krävs för att lyckas, från förändringsledning och tydlig planering, till konfiguration, dataflöden och integrationer med andra system.
LÄS MER
En pil åt höger
Data Management
Använder du din data på rätt sätt? Bristande koll på data och undermålig datakvalitet kan hindra utvecklingen av processer och system, och försvåra utvecklingen av nya tjänster och kundupplevelser. Vi har metoder och verktyg för att säkerställa att din data är i ordning och uppfyller krav och regler.
LÄS MER
En pil åt höger
Business Process Automation
Digitalisera, automatisera och optimera dina affärskritiska arbetsflöden: minimera administration, spara tid och pengar, och öka effektivitet. Vi hjälper dig att implementera metoder och system som ger översikt och kontroll över dina affärsprocesser, så du kan fokusera på din kärnverksamhet.
LÄS MER
En pil åt höger
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud