HemTeknologierData Management
HubSpot Operations Hub

HubSpot Operations Hub

HubSpot Operations Hub är en del av HubSpot-plattformen och syftar till att erbjuda verktyg som gör datahantering enklare, effektivare och mer tillgänglig för alla inom företaget.
HubSpot Operations Hub

HubSpot Operations Hub erbjuder förbättrade integrationer, robusta verktyg för datakvalitet, flexibel affärsprocessautomation och kraftfulla verktyg för förberedande av data. Operations Hub är utformat för att hjälpa företag att hantera data, för att hålla processer effektiva och för att ge operativa team möjlighet att lägga mindre tid på reaktiva datauppgifter och mer tid på affärsstrategi.

Några nyckelfunktioner HubSpot Operations Hub

Datasynk:

Är ett nytt, inbyggt sätt att koppla olika system/appar till HubSpot. Med datasynk kan du hålla HubSpot synkroniserad med resten av din teknikstack, vilket befriar dig från timmar av export och import av kalkylblad. Med datasynk kan du vara trygg i att dina kunddata alltid är konsekventa och uppdaterade. Det bästa är att datasync inte kräver en enda rad kod. Du väljer helt enkelt appen, väljer vilken information som ska inkluderas och sparar din synkronisering. HubSpot kommer att kommunicera direkt med din andra app för att hålla saker synkroniserade åt dig.

Programmerbara Automationer:  

Programmerbara automation gör det möjligt att köra kod direkt inom HubSpot-flöde. Programmerbara automation omfattar tre automatiserade åtgärder i HubSpot:

  • Anpassad kod i flöden
  • Webhooks i flöden
  • Anpassade kodade bot-åtgärder i chatflows

Med de nya anpassade workflow-åtgärderna kan ditt driftsteam snabbt anpassa dina processer till de ständigt föränderliga behoven hos dina kunder, vilket säkerställer att ditt företag fungerar smidigt när det växer.

Automatisering av datakvalite:

Med automatisering av datakvalitet är det inte bara enkelt att rengöra data, det är också automatiskt. Automatisering av datakvalitet innebär en ny uppsättning workflow-åtgärder som formaterar egenskapsvärden på olika sätt: stora bokstäver, korrigering av datumegenskaper, uppdatering av telefonnummer och mer.

Lär dig mer om

HubSpot Operations Hub

. Boka ett kostandsfritt möte med

Klas Bernehjält

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

No items found.
HubSpot Service Hub
HubSpot Operations Hub
HubSpot CMS Hub
HubSpot Marketing Hub
HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Konsulter inom Braze
Konsulter inom Upsales
Konsulter inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Konsulter inom Salesforce Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce
Minitab Connect
Konsulter inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Konsulter inom FunnelBud