HemTjänsterOperate
Certifierade inom HubSpot Operations Hub

Certifierade inom HubSpot Operations Hub

HubSpot Operations Hub är en del av HubSpot-plattformen och syftar till att erbjuda verktyg som gör datahantering enklare, effektivare och mer tillgänglig för alla inom företaget.
Certifierade inom HubSpot Operations Hub

HubSpot Operations Hub erbjuder förbättrade integrationer, robusta verktyg för datakvalitet, flexibel affärsprocessautomation och kraftfulla verktyg för förberedande av data. Operations Hub är utformat för att hjälpa företag att hantera data, för att hålla processer effektiva och för att ge operativa team möjlighet att lägga mindre tid på reaktiva datauppgifter och mer tid på affärsstrategi.

Några nyckelfunktioner HubSpot Operations Hub

Datasynk:

Är ett nytt, inbyggt sätt att koppla olika system/appar till HubSpot. Med datasynk kan du hålla HubSpot synkroniserad med resten av din teknikstack, vilket befriar dig från timmar av export och import av kalkylblad. Med datasynk kan du vara trygg i att dina kunddata alltid är konsekventa och uppdaterade. Det bästa är att datasync inte kräver en enda rad kod. Du väljer helt enkelt appen, väljer vilken information som ska inkluderas och sparar din synkronisering. HubSpot kommer att kommunicera direkt med din andra app för att hålla saker synkroniserade åt dig.

Programmerbara Automationer:  

Programmerbara automation gör det möjligt att köra kod direkt inom HubSpot-flöde. Programmerbara automation omfattar tre automatiserade åtgärder i HubSpot:

  • Anpassad kod i flöden
  • Webhooks i flöden
  • Anpassade kodade bot-åtgärder i chatflows

Med de nya anpassade workflow-åtgärderna kan ditt driftsteam snabbt anpassa dina processer till de ständigt föränderliga behoven hos dina kunder, vilket säkerställer att ditt företag fungerar smidigt när det växer.

Automatisering av datakvalite:

Med automatisering av datakvalitet är det inte bara enkelt att rengöra data, det är också automatiskt. Automatisering av datakvalitet innebär en ny uppsättning workflow-åtgärder som formaterar egenskapsvärden på olika sätt: stora bokstäver, korrigering av datumegenskaper, uppdatering av telefonnummer och mer.

Lär dig mer om

Certifierade inom HubSpot Operations Hub

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Klas Bernehjält

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

Konsulter inom Salesforce
Behöver ni hjälp av experter i Salesforce? Plattformen är känd för sina CRM-funktioner, men den sträcker sig långt bortom det och företag kan anpassa systemet för att möta sina olika affärsbehov. Vare sig det handlar om att öka försäljningen, förbättra kundtjänsten, eller driva mer effektiv marknadsföring, kan Salesforce vara systemet för att uppnå ditt företags mål och vi finns här för att hjälpa dig dit. 
LÄS MER
En pil åt höger
Konsulter inom HubSpot
Behöver ni hjälp av experter i HubSpot? HubSpot ska vara en katalysator företagets tillväxtresa. Detta är inte alltid fallet då systemet kan vara felaktigt uppsatt, inte vara anpassat till er organisation eller möjligtvis att användarna i systemet inte har rätt förutsättningar för att lyckas.
LÄS MER
En pil åt höger
System Training
Använder du ditt Marketing Automation/CRM system optimalt? Våra systemspecifika utbildningsprogram ger dig djupgående insikter och praktisk kunskap i systemens styrkor, begränsningar och funktionalitet, och hjälpa dig komma igång med automatisering på bästa sätt.
LÄS MER
En pil åt höger
Smarketing
Är en affär sälj- eller marknadsgenererad? Vi hjälper dig att implementera och optimera SMarketing processen, en integrerade sälj- och marknadsfunktion som sätter kunden i fokus, ger dig 360-graders kundöversikt och möjliggör kundupplevelser i världsklass.
LÄS MER
En pil åt höger
Hire Consultant
Hyr erfarna specialistkonsulter för att stötta eller utveckla din verksamhet! Vi erbjuder kompets och erfarenhet inom en lång rad olika projektområden och systemexpertis.
LÄS MER
En pil åt höger
Growth Hacking
Growth hacking är en inställning, strategi, arbetssätt och digital verktygslåda som hjälper dig mäta och snabbt analysera kund- och marknadsdata, och sedan skapa hypoteser som omgående kan testas mot varandra. I korthet, så nära designad tillväxt man kan komma.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Sales Acceleration
Med hjälp av digitala processer och verktyg hjälper vi dig korta ner försäljningscykeln och samtidigt säkerställa att varje affär får avslut på snabbast och bästa sätt, utan att offra kundupplevelsen.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Marketing Coach
Letar du en trygg och erfaren partner för att diskutera marknadsstrategier, digitala möjligheter eller bolla ideer för olika marknadsaktiviteter? Diskutera tips eller erfarenheter av olika plattformar du kan använda för att leverera en sömlös upplevelse till dina kunder? Då ska du kontakta våra Digital Marketing Coacher!
LÄS MER
En pil åt höger
Data Driven Marketing
Varför inte marknadsföra med precision? Med datadriven marknadsföring ökar sannolikheten att nå rätt målgrupp, med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig berika kundprofiler med data som ökar precisionen och relevans.
LÄS MER
En pil åt höger
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud