HemTjänsterOperate
Adobe Audience Manager

Adobe Audience Manager

Adobe Audience Manager är en data management plattform som hjälper dig att förstå din publik, skapa segment och annonsera effektivt.
Adobe Audience Manager

Adobe Audience Manager är en ledande datahanteringsplattform för att definiera och hantera målgrupper. Med Adobe Audience Manager kan du enkelt samla in och sammanställa data från många olika datakällor, bygga mer välgrundade målgruppssegment, identifiera nya möjligheter och agera i realtid. Allt detta öppnar dörren till sammankopplade upplevelser som sätter fokus på individer och deras upplevelse i interaktionen med din organisation. Plattformen gör det möjligt för dig att skapa enhetliga profiler över dina målgrupper.  Vilken information som finns tillgänglig på en profi beror på vilka datakällor du valt att koppla ihop med datahanteringsplattformen. Profilen kan innehålla information om vilka produkter eller tjänster som köpts, vilka sidor på webbplatsen som besökts mm. Målgruppssegmentering, målgruppsinsikter och realtidsåtgärder är några möjligheter som Adobe Audience Manager ger.

Datahantering

Adobe Audience Manager har verktyg för att snabbt och enkelt bryta sönder data silos genom att integrera data från en stor mängd olika källor till en källa med strukturerad och enhetlig data.

Målgruppssegmentering

Målgruppssegmentering handlar om att dela upp sina profiler i mindre grupper baserat på olika kriterier. 

Målgruppssegmentering i Adobe Audience Manager tar hänsyn till att individer rör sig mellan olika enheter, ex datorer och telefoner och kanaler så som email, SMS eller sociala media plattormat. Genom att sammanföra data från såväl interna som externa datakällor skapas en komplett profil. Tack vare profilerna kan du därefter definiera segment baserat på beteende, personliga intressen, unika behov och mycket mer. På så sätt blir det möjlig iatt leverera relevant kommunikation vid rätt tidpunkt till rätt individ i rätt kanal. 

Målgruppsinsikter

Genom att analysera den data som samlas in och sammanställs om kunder och andra målgrupper kan du få en bättre förståelse för dina kunder/målgrupper och deras specifika behov. Med dessa insikter kan du hitta trender och tendenser för olika målgruppers beteenden och på så vis identifiera ett köpbeteende eller exempelvis motverka churn. 

Genom att sammanföra data från Adobe Analytics och Adobe Audience Manager får du bättre rapporter och möjligheter att optimera marknadsföring och kommunikation.

Realtidsåtgärder

Att kunna identifiera och agera i realtid kan vara skillnaden mellan att vinna eller förlora en kund. Adobe Audience Manager ger er möjlighet att samla in data, levererar aktuella insikter och aktivera segment i realtid. 

För att aktivera segment i realtid, krävs att den plattform som är mottagare av segmentet stödjer realtidsuppdatering. Tack vare möjligheten att agera i realtid är det möjligt att också nyttja datat och insikterna till att  leverera en bättre upplevelse för era besökare och kunder. 

Lär dig mer om

Adobe Audience Manager

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Klas Bernehjält

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

Konsulter inom Salesforce
Behöver ni hjälp av experter i Salesforce? Plattformen är känd för sina CRM-funktioner, men den sträcker sig långt bortom det och företag kan anpassa systemet för att möta sina olika affärsbehov. Vare sig det handlar om att öka försäljningen, förbättra kundtjänsten, eller driva mer effektiv marknadsföring, kan Salesforce vara systemet för att uppnå ditt företags mål och vi finns här för att hjälpa dig dit. 
LÄS MER
En pil åt höger
Konsulter inom HubSpot
Behöver ni hjälp av experter i HubSpot? HubSpot ska vara en katalysator företagets tillväxtresa. Detta är inte alltid fallet då systemet kan vara felaktigt uppsatt, inte vara anpassat till er organisation eller möjligtvis att användarna i systemet inte har rätt förutsättningar för att lyckas.
LÄS MER
En pil åt höger
System Training
Använder du ditt Marketing Automation/CRM system optimalt? Våra systemspecifika utbildningsprogram ger dig djupgående insikter och praktisk kunskap i systemens styrkor, begränsningar och funktionalitet, och hjälpa dig komma igång med automatisering på bästa sätt.
LÄS MER
En pil åt höger
Smarketing
Är en affär sälj- eller marknadsgenererad? Vi hjälper dig att implementera och optimera SMarketing processen, en integrerade sälj- och marknadsfunktion som sätter kunden i fokus, ger dig 360-graders kundöversikt och möjliggör kundupplevelser i världsklass.
LÄS MER
En pil åt höger
Hire Consultant
Hyr erfarna specialistkonsulter för att stötta eller utveckla din verksamhet! Vi erbjuder kompets och erfarenhet inom en lång rad olika projektområden och systemexpertis.
LÄS MER
En pil åt höger
Growth Hacking
Growth hacking är en inställning, strategi, arbetssätt och digital verktygslåda som hjälper dig mäta och snabbt analysera kund- och marknadsdata, och sedan skapa hypoteser som omgående kan testas mot varandra. I korthet, så nära designad tillväxt man kan komma.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Sales Acceleration
Med hjälp av digitala processer och verktyg hjälper vi dig korta ner försäljningscykeln och samtidigt säkerställa att varje affär får avslut på snabbast och bästa sätt, utan att offra kundupplevelsen.
LÄS MER
En pil åt höger
Digital Marketing Coach
Letar du en trygg och erfaren partner för att diskutera marknadsstrategier, digitala möjligheter eller bolla ideer för olika marknadsaktiviteter? Diskutera tips eller erfarenheter av olika plattformar du kan använda för att leverera en sömlös upplevelse till dina kunder? Då ska du kontakta våra Digital Marketing Coacher!
LÄS MER
En pil åt höger
Data Driven Marketing
Varför inte marknadsföra med precision? Med datadriven marknadsföring ökar sannolikheten att nå rätt målgrupp, med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig berika kundprofiler med data som ökar precisionen och relevans.
LÄS MER
En pil åt höger
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud