HemTjänsterAutomate
Data Management

Data Management

Använder du din data på rätt sätt? Bristande koll på data och undermålig datakvalitet kan hindra utvecklingen av processer och system, och försvåra utvecklingen av nya tjänster och kundupplevelser. Vi har metoder och verktyg för att säkerställa att din data är i ordning och uppfyller krav och regler.
Taggar:
Data Management
Nästan mer än 70 procent av köpresan idag är digital och allt som görs på nätet lämnar ett digitalt spår. Mängder av data som samlas in och datavolymen växer varje dag. Datasäkerhet och dataintegritet blir allt viktigare i den nya digitala världen. Det innebär även att datakvalitet och data management blivit en alltmer kritisk framgångsfaktor för att utveckla nya produkter och tjänster som är relevanta, samtidigt som kunder och besökare kan känna sig trygga.

Med den ökade mängden data kommer stora utmaningar och det blir svårare att få rätt struktur och insikter i data. Med rätt och modern data management blir inhämtning, struktur och tillgänglighet av data enklare och effektivare.

Data Management

Vi hjälper dig att sätta din datastrategi, datadesign, datainsamling och flödet mellan olika system för att utnyttja den kraft som finns i personifierad kommunikationen.

  • Dataanalyser
  • Vilken data finns var, volym, kvalitet och säkerhet
  • Datastrategi
  • Vilken information behövs vart, vad är master data?
  • Datadesign
  • Hur och vart ska olika typer av information samlas in och lagras.
  • Integrationsplanering och projektledning
  • GDPR compliance och regelefterlevnad
  • Vi analyserar nuläge och rekommenderar eventuella åtgärder.

Lär dig mer om

Data Management

. Boka ett kostandsfritt möte med

Maddja Nazari

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

System Procurement
Vilket eller vilka system är rätt för just dig och din verksamhet? Valmöjligheterna är många och systemens styrkor och svagheter, för- och nackdelar är inte alltid uppenbara. Vi är din oberoende partner genom hela inköpsprocessen, från förstudie och utvärdering till förhandling och upphandling.
LÄS MER
En pil åt höger
Implementation & Integration
Införandet av ett nytt verksamhetssystem innebär ofta komplexa projekt, både organisatoriskt och tekniskt. Vi vet vad som krävs för att lyckas, från förändringsledning och tydlig planering, till konfiguration, dataflöden och integrationer med andra system.
LÄS MER
En pil åt höger
Data Management
Använder du din data på rätt sätt? Bristande koll på data och undermålig datakvalitet kan hindra utvecklingen av processer och system, och försvåra utvecklingen av nya tjänster och kundupplevelser. Vi har metoder och verktyg för att säkerställa att din data är i ordning och uppfyller krav och regler.
LÄS MER
En pil åt höger
Business Process Automation
Digitalisera, automatisera och optimera dina affärskritiska arbetsflöden: minimera administration, spara tid och pengar, och öka effektivitet. Vi hjälper dig att implementera metoder och system som ger översikt och kontroll över dina affärsprocesser, så du kan fokusera på din kärnverksamhet.
LÄS MER
En pil åt höger
HubSpot Service Hub
HubSpot Operations Hub
HubSpot CMS Hub
HubSpot Marketing Hub
HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Konsulter inom Braze
Konsulter inom Upsales
Konsulter inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Konsulter inom Salesforce Marketing Cloud
Konsulter inom Salesforce
Minitab Connect
Konsulter inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Konsulter inom FunnelBud