HemTjänsterAutomate
Data Management

Data Management

Använder du din data på rätt sätt? Bristande koll på data och undermålig datakvalitet kan hindra utvecklingen av processer och system, och försvåra utvecklingen av nya tjänster och kundupplevelser. Vi har metoder och verktyg för att säkerställa att din data är i ordning och uppfyller krav och regler.
Taggar:
Data Management
Nästan mer än 70 procent av köpresan idag är digital och allt som görs på nätet lämnar ett digitalt spår. Mängder av data som samlas in och datavolymen växer varje dag. Datasäkerhet och dataintegritet blir allt viktigare i den nya digitala världen. Det innebär även att datakvalitet och data management blivit en alltmer kritisk framgångsfaktor för att utveckla nya produkter och tjänster som är relevanta, samtidigt som kunder och besökare kan känna sig trygga.

Med den ökade mängden data kommer stora utmaningar och det blir svårare att få rätt struktur och insikter i data. Med rätt och modern data management blir inhämtning, struktur och tillgänglighet av data enklare och effektivare.

Data Management

Vi hjälper dig att sätta din datastrategi, datadesign, datainsamling och flödet mellan olika system för att utnyttja den kraft som finns i personifierad kommunikationen.

  • Dataanalyser
  • Vilken data finns var, volym, kvalitet och säkerhet
  • Datastrategi
  • Vilken information behövs vart, vad är master data?
  • Datadesign
  • Hur och vart ska olika typer av information samlas in och lagras.
  • Integrationsplanering och projektledning
  • GDPR compliance och regelefterlevnad
  • Vi analyserar nuläge och rekommenderar eventuella åtgärder.

Lär dig mer om

Data Management

. Boka ett kostnadsfritt möte med

Maddja Nazari

på Leadfront som är vår främsta expert på området.

System Procurement
Vilket eller vilka system är rätt för just dig och din verksamhet? Valmöjligheterna är många och systemens styrkor och svagheter, för- och nackdelar är inte alltid uppenbara. Vi är din oberoende partner genom hela inköpsprocessen, från förstudie och utvärdering till förhandling och upphandling.
LÄS MER
En pil åt höger
Implementation & Integration
Införandet av ett nytt verksamhetssystem innebär ofta komplexa projekt, både organisatoriskt och tekniskt. Vi vet vad som krävs för att lyckas, från förändringsledning och tydlig planering, till konfiguration, dataflöden och integrationer med andra system.
LÄS MER
En pil åt höger
Data Management
Använder du din data på rätt sätt? Bristande koll på data och undermålig datakvalitet kan hindra utvecklingen av processer och system, och försvåra utvecklingen av nya tjänster och kundupplevelser. Vi har metoder och verktyg för att säkerställa att din data är i ordning och uppfyller krav och regler.
LÄS MER
En pil åt höger
Business Process Automation
Digitalisera, automatisera och optimera dina affärskritiska arbetsflöden: minimera administration, spara tid och pengar, och öka effektivitet. Vi hjälper dig att implementera metoder och system som ger översikt och kontroll över dina affärsprocesser, så du kan fokusera på din kärnverksamhet.
LÄS MER
En pil åt höger
Certifierade inom Salesforce Data Cloud
Certifierade inom Salesforce Service Cloud
Certifierade inom Salesforce Sales Cloud
Certifierade inom ServiceMax
Certiferade inom HubSpot Service Hub
Certifierade inom HubSpot Operations Hub
Certifierade inom HubSpot CMS Hub
Certifierade inom HubSpot Marketing Hub
Certifierade inom HubSpot Sales Hub
Jitterbit
Salesforce (NPSP) Non Profit Success Pack
Microsoft Dynamics Customer Insights
Databricks
Snowflake
SugarCRM
Oracle Eloqua
Mailchimp
Pipedrive
Act-On
Blueconic
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager
Certifierade inom Braze
Certifierade inom Upsales
Certifierade inom Symplify
Selligent Marketing Cloud
Certifierade inom Salesforce Account engagement (Pardot)
Certifierade inom Salesforce Marketing Cloud
Salesforce partner
Minitab Connect
Certifierade inom Microsoft Dynamics
Certifierade Konsulter inom Marketo
HubSpot Partner
Certifierade inom FunnelBud