HemInsights
Datadriven marknadsföring: marknadsföringens framtid

Datadriven marknadsföring: marknadsföringens framtid

Pamela Hinojosa
Jul 2022
Pamela Hinojosa
Datadriven marknadsföring

Marknadsföringsarbetet har genomgått en fundamental förändring på sistone. Vi kommer längre och längre ifrån det gamla tillvägagångssättet – att arbeta utifrån antaganden eller en magkänsla. Idag vänder sig marknadsförare istället till den mest pålitliga informationskällan, kunddata.

Tyvärr ser vi att många fortfarande kämpar med det datadrivna tillvägagångssättet. Många frågar oss ofta var man kan hitta relevant data. Andra klagar på bristen på verktyg. Och det största problemet är att man inte vet hur man ska komma åt, analysera och jämföra den informationen man har.

I det här inlägget går vi lite mer på djupet om vad datadriven marknadsföring är och hur den skiljer sig från traditionell marknadsföring, samt hur du kan börja arbeta med en datadriven strategi och vad fördelarna med det är. 


Vad är datadriven marknadsföring? 

Termen "datadriven" användes redan i slutet av 1990-talet, då den användes för att beskriva hur företag använde databaser för att analysera sina kunders beteende. I början av 2000-talet blev detta koncept mer populärt då företag insåg att de kunde använda dessa databaser för hantering av kundrelationer (CRM) och hantering av kundinsikter (CIM). Senare har man insett att samma data kan användas för att effektivisera och optimera våra marknadsföringsinsatser.

Kort sagt är datadriven marknadsföring processen att analysera tidigare, nuvarande och framväxande kunddata för att identifiera nyckeltrender i konsumentbeteende, förutsäga framtida konsumentbeteende och generera insikter som kan användas som en grund för att fatta bättre affärsbeslut. Nyckeln här är just att dessa analyser behöver mynna ut i agerbara insikter, dvs. kunskap som vi kan använda för att optimera våra marknadsstrategier. 

Hur skiljer sig datadriven marknadsföring från traditionell marknadsföring?

Med datadriven marknadsföring går man från att använda sin magkänsla och personliga antaganden till att istället bygga agerbara insikter utifrån kunddata. 

Här kommer ett konkret exempel: 


Traditionell marknadsföring:
Du vill skicka ut en julhälsning/julkampanj till dina kunder, men “det är ju ingen som läser sin e-post på julafton”, så därför skickar du istället hälsningen/kampanjen på annandagen.  

Datadriven marknadsföring:

Antingen tittar vi på data från tidigare år för att se i vilken utsträckning kunder öppnar sin e-post på julafton, och framförallt hur bra de konverterar. Har vi ingen data sedan tidigare så gör vi ett test, till hälften av kundbasen skickar vi på julafton och resterande på annandagen. Sen är det viktigaste att vi analyserar resultatet och lär oss från detta, dvs. bygger på våra insikter för att kunna arbeta smartare i framtiden. 

Vad är fördelarna med datadriven marknadsföring?

Om man tillämpar en datadriven marknadsstrategi på rätt sätt så kan några av fördelarna bli: 

  • Ökad avkastning på investeringen
  • Ökad kundnöjdhet
  • Minskad churn
  • En bättre förståelse för kunderna

Datadriven marknadsföring hjälper marknadsförare att bli mer riktade med sina kampanjer och nå ut till sina kunder med relevanta budskap. Det hjälper dem också att förstå sina kunder bättre och fatta beslut baserat på den förståelsen.

Det ger marknadsförare ett sätt att mäta prestandan för deras innehåll och annonser, vilket hjälper dem att veta vad som fungerar och vad som inte fungerar. På så sätt kan man spara pengar genom att eliminera bortkastade utgifter för annonser och kampanjer som inte fungerar.

Den goda nyheten är också att detta kan användas av företag i alla storlekar och branscher.

Börja smått, det är bättre än att inte göra någonting! 

Hur kan man jobba med datadriven marknadsföring: 

För att lyckas med din datadrivna marknadsföringsstrategi kan du använda en mängd olika tekniska verktyg som kan samla in och analysera data från olika källor. Du kan till exempel använda Google Analytics för att spåra webbplatsbesökares demografiska information och onlinebeteenden, CRM och Marketing Automation för hur de interagerar med eran kommunikation samt olika sociala medieverktyg för att analysera hur de interagerar med era organiska och betalda inlägg.

Börja med att analysera den kunddata ni redan har och försök identifiera mönster. Använd sedan dessa insikter för att anpassa dina marknadsföringsinsatser.

Här är några exempel: 

1.

 Insikt: Du ser att 50% av alla som besöker din hemsida aldrig kommer tillbaka. Undersök vad det är för kampanjer som driver trafik till din sida, uppenbarligen tycker 50% av den trafiken inte att din hemsida var relevant för dem. 

Vad du kan göra med den insikten: Kanske värt att testa att annonsera i nya kanaler, och ta reda på vilken målgrupp dina produkter/tjänster är mest relevanta för. 

2. 

Insikt: Du ser att dina mest lönsamma kunder (de som spenderar mest) i regel är sådana som har blivit rekommenderade av en annan kund eller kommit in via en referral kampanj.

Vad du kan göra med den insikten: Fundera hur kan du öka din referral marknadsföring? Kan du belöna de kunder som rekommenderar dig på något sött för att uppmuntra det beteendet ytterligare?

3. 

Insikt:  Du ser att de e-postkampanjer som skickas på löningsdagen inte konverterar lika bra för målgruppen under 18. Den här målgruppen konverterar istället bäst i mitten av månaden. 

Vad du kan göra med den insikten: Se till att personalisera kommunikationen till denna målgrupp genom att ändra timingen på dina kampanjer. På så sätt säkerställer du att du är relevant för den specifika målgruppen. Detta kanske innebär merarbete, men även högre konvertering, se över om det är värt i ditt fall. 

Det viktigaste man ska ta med sig är: Glöm inte att göra tester. Det din långa erfarenhet i branschen har visat sig fungera i alla år, kanske inte fungerar nu, eller inte för din specifika målgrupp. Något som funkade för två år sedan behöver möjligtvis inte fungera på samma sätt idag. Framgången för datadriven marknadsföring är att kombinera magkänsla och erfarenhet med data. Var inte rädd att utmana dina egna antaganden. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att börja jobba med datadriven marknadsföring här.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.