HemInsights
Trendspaningar 2024

Trendspaningar 2024

Maddja Nazari
Jan 2024
Maddja Nazari
En Spåkula så att vi kan spåna framtiden

Leadfronts trendspaningar för 2024

Lönsamhetsbedömningen för 2023 (-7) visade sig vara mer negativ än under både pandemin och den globala finanskrisen. Konjunkturläget försvagas, och svensk ekonomi bedöms befinna sig i en lågkonjunktur under 2023. Den höga inflationen och de stigande räntorna, i kombination med minskad efterfrågan från omvärlden, satt sin prägel på flertalet företags ekonomi. 

Spaningen inför 2024 präglas av en försiktig optimism kombinerad med en viss försiktighet. Återhämtning från de ekonomiska påfrestningarna under 2023 förväntas, men tempot och omfattningen av återhämtningen förblir osäkra. Företag kommer sannolikt att anpassa sina strategier för att möta de utmaningar som fortsätter att uppstå, och flexibilitet och lönsamt blir en nyckelkomponent för att överleva och trivas i det komplexa ekonomiska landskapet.

De ekonomiska utmaningarna och dynamiken som präglar näringslivet under 2023 kommer i hög grad att påverka marknadsföringslandskapet under det kommande året. Företag kommer att stå inför trycket att differentiera sig och anpassa sina marknadsföringsstrategier för att möta de skiftande kraven från konsumenter och det förändrade ekonomiska klimatet. Digitalisering och teknologiska framsteg förväntas vara centrala i marknadsföringsstrategier, med ökat fokus på dataanalys, automatisering och målinriktad reklam. Samtidigt kommer hållbarhetsfrågor att bli alltmer integrerade i marknadsföringsstrategier, med företag som söker demonstrera sitt engagemang för socialt ansvar och miljömedvetenhet. 

Här är våra spaningar om vilka marknadsföringstrender som kommer ligga i fokus inför 2024:

AI-drivna personaliseringar: 

Artificiell intelligens blir allt mer sofistikerad och kan nu analysera stora mängder data för att skapa hyper-personaliserade användarupplevelser. Detta kan inkludera allt från personaliserade e-postmeddelanden till skräddarsydda webbplatsinnehåll baserat på användarens tidigare beteenden och preferenser. Sådan teknik kan dramatiskt öka relevansen och effektiviteten i marknadsföringskampanjer.

Förbättrad kunddataskydd: 

I takt med att fler blir mer medveten om vikten av dataskydd, förväntas företag att implementera mer robusta säkerhetsåtgärder för att skydda kunddata. Detta kan inkludera kryptering, striktare datalagringspolitik och ökad transparens kring hur data används. 

Företag som lyckas visa att de värdesätter och skyddar sina kunders integritet kan bygga starkare förtroende och relationer med sina kunder.

Här ser vi exempel från Meta som har infört en ny betalversion av sina plattformar och även Google som skrotar tredjepartscookies. Dessa förändringar visar också på vikten av att företag nu bör överväga att fokusera på att bygga och hantera egna databaser med kundens samtycke. Genom att skapa en ägd data och en egen databas där varje individ aktivt väljer att ta emot information och marknadsföring, kan företag skapa en mer personlig och anpassad upplevelse för sina kunder samtidigt som de respekterar deras integritet. Att implementera consent-baserade metoder, där varje kund ger sitt uttryckliga godkännande för att ta emot kommunikation och erbjudanden, blir avgörande. Det handlar inte bara om att anpassa sig till rådande dataskyddsregler utan också om att bygga en hållbar och tillitsfull relation med kunderna.

Ökad användning av chattbotar och virtuella assistenter: 

Dessa teknologier blir alltmer avancerade och kan hantera en bredare uppsättning förfrågningar, vilket ger snabbare och mer effektiv kundservice. De kan också användas för att generera leads, genom att engagera besökare på en webbplats och samla in kontaktinformation på ett naturligt och användarvänligt sätt. 

AI-producerat innehåll:

En framträdande spaning inom content creation är ökningen av användningen av chatbot-genererade texter, särskilt genom verktyg som ChatGPT. Företag och content creators utforskar aktivt möjligheterna som dessa AI-drivna modeller erbjuder för att skapa engagerande och kvalitativt innehåll. Det som skiljer denna trend från tidigare automatiserade lösningar är att det inte handlar om enkelt copy-paste, utan snarare om ett samarbete där mänsklig kreativitet kombineras med AI-genererade insikter.

Samtidigt som användningen av AI i content creation ökar, framträder också en växande medvetenhet om behovet av transparens. Det blir allt viktigare att tydligt markera innehåll som är skrivet av AI för att öka insynen och förståelsen hos användarna. Detta kan innebära att användare informeras om att de interagerar med AI-skapat material och att det sker som en del av ett samarbete mellan mänskliga författare och intelligenta algoritmer.

I takt med denna utveckling kommer marknadsförare och innehållsskapare att behöva balansera effektiviteten och snabbheten som AI-drivna verktyg erbjuder med behovet av ärlighet och transparens gentemot användarna. Att förstå och implementera tydliga riktlinjer för märkning och att se användningen av AI som ett komplement snarare än en ersättning för mänsklig kreativitet kommer att vara avgörande för att skapa trovärdigt och etiskt innehåll i framtiden. Denna spänning mellan automatisering och etik kommer sannolikt att forma landskapet för content creation och användningen av AI i kommande år.

Prediktiv analys: 

Genom att använda maskininlärning och stora datamängder kan företag förutsäga framtida kundbeteenden och marknadstrender. Detta kan hjälpa till med allt från att identifiera potentiella nya marknader till att anpassa marknadsföringsstrategier för att bättre träffa kundens behov och önskemål.

Omnichannel-strategier: 

En integrerad strategi över olika kanaler är avgörande för att skapa en enhetlig kundupplevelse. Det innebär att en kund ska få en sömlös och konsekvent upplevelse oavsett om de interagerar med ett företag via sociala medier, e-post, telefon eller i en fysisk butik.

Fokus på kundupplevelsen (CX): 

Kundupplevelsen blir allt viktigare, och företag lägger stor vikt vid att skapa positiva och minnesvärda interaktioner med sina kunder. Detta innebär att använda data för att förstå och förbättra alla aspekter av kundens resa, från första kontakt till efterföljande support och service.

Sammanfattning

Dessa trender speglar en allmän rörelse mot mer integrerad, säker och kundcentrerad marknadsföring och kundrelationshantering. Användningen av avancerad teknik som AI och maskininlärning för att förstå och tillgodose kundernas behov är en central del av denna utveckling.

Behöver du hjälp med denna utveckling kan du alltid höra av dig till oss eller boka ett möte.

Ni hittar våra tidigare trendspaningar här:

Ps. detta inlägg är skrivet i samarbete med chatGPT

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.