HemInsights
Trendspaningar 2023

Trendspaningar 2023

Maddja Nazari
Jan 2023
Maddja Nazari
Tjej som tittar i kikare

Behov av flexibel expert kompetens

Det oroliga världsläget det gångna året har gett en stor osäkerhet kring ekonomin. Under hösten 2022 blev det tydligt att det påverkat företags beslut om större investeringar. Det mesta talar för att det i början av 2023 sannolikt kommer kvarstå flera av dessa osäkerhetsfaktorer. Men det finns också en ljusning i att det kommande året kan bli ett år där denna osäkerhet minskar och marknaden stabiliseras. Men det är svårt att förutse med säkerhet i dagsläget.

Inför en eventuell avmattning är det viktigt att vara förberedd och skapa sig ett utrymme som gör det möjligt att skala upp och ned, snabbt vid behov. Det handlar om att kostnadseffektivisera och bygga upp en flexibel kostnadsstruktur som möjliggör ett snabbt beslutsfattande.

Företag kommer med stor sannolikhet att se över sina anställningskostnader, avtal med konsulter och byråer och söka denna flexibilitet i sina avtal. Det kan handla om att omvandla fasta kostnader till rörliga och säkerställa att man inte är uppbunden i långa avtal som man inte kan ta sig ur. För IT-projekt kan det också vara att man använder fler konsulter under en period för att snabbare kunna avsluta dessa.

Sverige har stora behov av verksamhetsnära IT. Stora delar av svenska industrin ligger efter i den digitala transformationen och har först nyligen börjat rensa upp i sin struktur av gamla system och integrationer. En lång lågkonjunktur kan påskynda behov av digitalisering för att kostnadseffektivisera verksamheten och därmed öka behovet av extern specialistkompetens. Detta kan betyda en större förfrågan för konsult- och byråtjänster.

Employee Advocacy

Employee advocacy handlar om att få sina  anställda att bli en ambassadör för företaget i sina egna kanaler och plattformar. Helt enkelt prata om företaget och dela insikter på företagets vägnar. Fler och fler företag har fått upp ögonen för  genomslaget de anställdas personliga plattformar har. En avsändare som är känd och betrodd i sitt nätverk når effektivare ut till flera och rätt människor. Dessutom på ett mera naturligt vis än via företagets egna konton. Att dra nytta av denna kraft är en möjlighet – särskilt inom marknadsföring från företag till företag (B2B).

Vi tror att under 2023 kommer flera företag att utvärdera möjligheten för anställda att bidra till företagets marknadsföringsinsatser och skapa en plan för att engagera dem. En engagemangsplan innehåller vanligtvis utbildning, verktyg och resurser för att motivera och uppmuntra anställda att representera företaget och sprida budskap och insikter.

New targeting solutions

Google kommer att fasa ut tredjepartscookies i slutet av året (2023) beroende på ökande medvetenhet och krav kring integritet. Cookies har varit en grundpelare i riktad marknadsföring på webben. Cookies möjliggör en skräddarsydd upplevelse för besökaren genom spårning av användarbeteendet över webben. För att förbli relevanta testar varumärken alternativa personaliseringslösningar för att fortsätta utveckla personliga och anpassade innehåll och annonser. En trend som ökar är att  skapa en interaktiv personlig webbupplevelse genom att kunden besvarar frågor. Det ger kunden kontroll över sina uppgifter och ger  ett mer anpassat innehåll utan att cookies behövs. 

Interactive content

Personalisering av innehåll och budskap har sedan många år varit en het trend och ett högaktuell ämne för marknadsförare. Med innehåll som redan går mot hyperpersonalisering kommer det bli ännu viktigare att ha content som kund kan interagera med.

Interaktivt innehåll kommer att vara ett allt viktigare verktyg för att behålla besökare på din webbplats en längre tid samtidigt som de ger dig värdefull information om vad de är intresserade av. 

I en undersökning från september 2022 bland marknadsförare, varav mer än hälften var B2C-marknadsförare, rapporterade 52 % av de tillfrågade att det mest effektiva av dessa verktyg var interaktiva e-postmeddelanden, följt av interaktiva videor eller livestreaming, omröstningar eller frågesporter och interaktiv infografik. Detta är en del av en tydlig trend mot ökad B2C-interaktivitet: kunder letar efter uppslukande upplevelser. Aktuella exempel inkluderar 360° rundturer av fastigheter som är tillgängliga för köp eller korttidsuthyrning och virtuella rundturer på semesterdestinationer. Men varje sektor som erbjuder något kunder faktiskt kan se och uppleva bör även göra det möjligt digitalt.

Clips, reels and videos

Användning av Video inom marknadsföring och försäljning är en trend som vi har lyft de senaste 4 åren och i årets trendspaning är det inget undantag.

Det går inte att ignorera det enorma inflytande som TikTok, YouTube Shorts och Instagram Reels har haft på branschen de senaste åren. Med TikTok som nästan fördubblade sina månatliga användare 2022 till nästan två miljarder, är det troligt att dess inflytande bara kommer att fortsätta att klättra under det kommande året.

Detta format, vertikala videor i intervallet 30 sekunder till 3 minuter, är ett idealiskt innehåll för mobilen då det är snabbt och enkelt att ta till sig. Längre videor passar bättre på YouTube. Men om du vill att dina filmer ska ha chans att lyfta är det inte dumt att förkorta dem och göra dem mobiloptimerade. Ju fler korta vertikala videor du producerar och publicerar, desto större är chansen att sticka ut i bruset och till och med bli viral genom att ditt innehåll delas brett.

Email

En återkommande tes är att E-postmarknadsföring har dött. Men återigen kan det konstateras att det är helt fel. Ja, du läser rätt, vi förutser ett större intresse för E-post marketing under 2023.

E-post är en viktig del av digital försäljning och online-shopping redan idag. Därmed är sannolikheten att alla dina potentiella kunder har en e-postadress. Du kan teoretiskt sett redan idag skicka ett e-postmeddelande till alla dessa potentiella kunder. Eller så kan du med hjälp av den data du samlat in, rikta in dig mot en specifik demografi med anpassat budskap och använda dina pengar mera klokt. Detta är en av email marketings styrka. Att du har en direktkanal du kan personalisera effektivt efter dina och dina kunders behov.  Det är inte konstigt att E-postmarknadsföring är och förblir en av de mest populära digitala marknadsföringskanalerna när den både är effektiv och enkel att följa upp direkt efter utskick. 

Kopplar du dessutom på Marketing Automation, där allt sker datadrivet automatiskt, får du en ännu bättre segmenterad och personaliserad E-postleverans. 

AI-genrerade innehåll

Under 2022 har vi sett ett antal olika AI-innehållsgeneratorer dyka upp och tagit allt större plats. I och med OpenAI i november 2022 släppte sin öppna och gratis ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) för allmänheten exploderade intresset för AI-genererat innehåll.  ChatGPT är den första AI som kan skriva längre texter som resonerande uppsatser, dikter och hjälpa programmerare med att lösa kodningsproblem. Innan dess har AI-genererat innehåll mest handlat om  bilder, illustrationer och enklare kundservicechatbots eller att fråga Siri och Google Assistant enklare frågor som till exempel vilket väder vi ska få. I grunden handlar AI om att ge instruktioner till en applikation vars algoritmer har tränats att göra eller lösa specifika uppgifter. Men en ska komma ihåg att AI inte besitter mänskliga egenskaper och inte kan skapa av egen kraft utan måste ha en grundinformation. En AI kan inte heller göra filosofiska avvägningar mellan två olika ting, utan gör avvägningar enkom baserat på data - det antingen är eller inte. 

Medan AI-applikationer har fungerat under ytan i olika system som beslutsstöd och liknande, har AI-baserade innehållsgeneratorer hamnat i centrum när företag försöker hänga med den ökade efterfrågan på originalinnehåll. Att skapa originalinnehåll tar tid och det kan vara svårt att kontinuerligt producera material av hög kvalitet. Här kommer exempelvis ChatGPT eller Rytr till stor hjälp som genom instruktioner kan skriva en första version av en text som kan förädlas till ett innehåll av hög kvalitet. På bildsidan finns MidJourney eller DALL-E som ledande exempel. 

Under 2023 förväntar vi oss att se flera liknande applikationer på marknaden och även se hur upphovsrättslagar utmanas då ett AI-genererat innehåll inte helt självklart har en mänsklig upphovsman.

Extra: Metaverse activations

Under 2023 kommer flera B2C och B2B varumärke att aktivera sin närvaro i metaverse. 

Detta för att de helt enkelt vill vara först med sin närvaro i metaverse och Web3, som fortfarande är i sin linda

Även om mycket av hypen kring metaverse kom under en tid av stor ekonomisk tillväxt är intresset fortfarande stort, även nu när den globala ekonomin upplever stora osäkerhetsfaktorer inför  2023. Med tanke på de stora investeringar som stora företag som Meta, Google och många fler gör i dessa framväxande teknologier, är det inte troligt att det är en tillfällig fluga utan här för att stanna. Stora varumärken och teknikföretag tar det på allvar, och det borde du också göra. Enkelt förklarat kan en säga att Web 1 var att göra informationen tillgänglig för alla. Web2 var att själv vara delaktig i skapandet av informationen. Web3 är att uppleva och vara i informationen och med hjälp av blockchainteknik kan du sömlöst röra dig mellan de olika världarna i Metaverse med din information som du äger. Ungefär som om du går mellan affärerna i stan med din plånbok och legitimation kan du gå mellan Apple Store, Amazon etc.

Tidigare under 2022 var Decentraland värd för den första Metaverse Fashion Week någonsin som innehöll stora märken som Dolce & Gabbana och Elie Saab. Varumärken inklusive Forever 21 och Estée Lauder öppnade sina virtuella butiker i Decentralands modedistrikt.

Vi kommer att förvänta oss att se fler varumärken öppna virtuella butiker och planera teknikdrivna aktiveringar under 2023.

Vi har lyft dessa trender för 2023, men alla trender vi pratade om förra året är minst lika aktuella i år.

Här kan du ha en titt på dem trender som vi lyfte fram förra året.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.