HemInsights
Trendspaningar 2022

Trendspaningar 2022

Maddja Nazari
Jan 2022
Maddja Nazari
Kikare

Cookies och Spårning

Användning av tredjepartscookies har varit föremål för diskussion sedan 2017 och blivit ännu viktigare efter GDPR trädde i kraft maj 2018. Nu är det fler åtgärder på gång av såväl lagskapare som från teknik leverantörerna som innebär att du som inte redan börjat anpassa dig efter förutsättningarna kommer att behöva göra det under 2022.

Tredjepartscookies (kakor som ägs av en tredjepart och används för att samla in personliga uppgifter och dra nytta av dem i andra sammanhang) används i stor skala inom digital annonsering för riktade kampanjer baserat på intressen och sidor man tidigare besökt. Ända sen introduktionen av GDPR-riktlinjerna har det funnits otydligheter kring hur dessa kakor ska användas. Men det har redan skett en del förändringar och idag har Apple, Mozilla Firefox och Google Chrome blockerat och begränsat användning av tredjepartskakor. Det är trygg att säga att det bara är en tidsfråga innan användning av tredjepartscookies kommer att försvinna för gott.

Ett bra första steg är att gå över till en förstaparts datastrategi, det vill säga att du använder informationen du själv samlar in  direkt från kundrelationer – istället för att till exempel använda information från ex partners, (andra parts data) eller köpa den från en tredje part (tredje parts data) eller samla in den via en tredjeparts cookie.  Informationen blir dessutom mer aktuell, vilket skapar mer relevans i kommunikation med kunder och potentiella kunder.

Nästa steg är att ta fram en tydlig plan för hur den datan ni själva samlar in från olika källor ska integreras och tillgängliggöras för hela företaget, dvs. undvika att den hamnar i datasilos. Målet är att ha en genomtänkt insamling, kvalitetskontroll och användning av data som i sin tur kan stödja era affärsmål. För de flesta företag kommer en förstaparts datastrategi att kräva mer fokus på själva kundresan, på den den direkta relationen du har med dina kunder (inte genom en marknadsplats eller mellanhand),  samt mindre arbete på nykundsanskaffning och istället mer insatser för behålla och lojalisera befintliga kunder.

Under 2022 vill vi betona vikten av att arbeta med värdeskapande innehåll och kommunikation för att motivera insamling av data under de olika delarna av kundresan. Att ha konverteringspunkter där du är transparent och tydlig avseende din integritets- och kommunikationspolicy kommer också att bli allt viktigare.


För att följa med i utvecklingen och inte riskera tråkiga konsekvenser när möjligheten att använda olika dataformer försvinner är vår rekommendation att du som marknadsförare inleder arbetet med att ta fram en tydlig datastrategi för din förstapartsdata så snart som möjligt.

Vill du läsa mer om cookies och spårning så kan du göra det här.

Video in action

“En bild är värd mer än tusen ord.“

Användning av Video inom marknadsföring och försäljning är en trend som vi har lyft de senaste tre åren men det är först nu vi har börjat se kraften och vilka tydliga resultat Video kan ha.

Videoproduktion behöver inte vara dyr eller tidskrävande. Med hjälp av smarta lösningar såsom animaker, Videobolt och Phyron blir videoproduktion tillgänglig för företag i alla storlek. Kortare tid från ide till produktion gör det dessutom enklare att testa olika budskap i olika kanaler och olika delar av köpresan.

Presentation över video är mer effektivt än någon annan form av outreach. Enligt Vidyard är en presentation via video mer effektiv än andra kommunikationskanaler och en ämnesrad som innehåller ordet ”video” är 8 gånger mer benägna att öppnas. 

Videospårning ger en inblick i hur mycket av innehållet en tittare ser på och vilka delar de hoppar över. Detta ger fina möjligheter för att förstå målgruppen och anpassa ytterligare kommunikation därefter.  

Integrations-/dataplattformar

I takt med att våra liv är att mer digitala och företags verksamheter är allt mer beroende av digitala verktyg och system så skapas och sparas enorma mängder information. Informationen spelare också en allt viktigare roll för hur verksamheter bedrivs och produkter och tjänster utvecklas. Problemet är bara att informationen i stor utsträckning ligger spridd i organisationen, i olika system och avdelningar. För att kunna använda informationen till att ta bra beslut, skapa relevant kommunikation för att bygga digitala relationer med sina målgrupper, behövs kontroll på datat. De allt mer tydliga och stränga lag och regelkrav som ställs blir det än viktigare att ha kontroll på sin data och skapa datatransparens och datarelevans (dvs att data finns på rätt ställe med rätt rättigheter vid rätt tidpunkt). 

Det är här olika typer av dataplattformar blir väldigt intressant. Gemensamt är att dessa verktyg eller plattformar försöker hjälpa till att lösa olika datarelaterade utmaningar.

En Best-in-Breed lösning som tillåter val av olika applikationer inom organisationen sätter högre krav på intern teknisk kompetens och investering på integrationer då ensamstående applikationer agerar som datasilos och gör det omöjligt att erbjuda en sömlös kundupplevelse. 

“All-in-one” or “Best-in-Breed”? Detta har varit en återkommande fråga under 2021 men behöver man ställa de två alternativen mot varandra? Genom att skapa en digital arkitektur som skapar flexibilitet och minskar beroende av enskilda lösningar så kan båda strategierna existera samtidigt och totalt skapa en bättre lösning än det ena eller det andra enskilt hade kunnat åstadkomma. 

Här kommer två exemplar på plattformar som kan hjälpa dig att skapa ett mer integrerat dataflöde och datatransparens i organisationen:

Integrationsplattform

Integrationsplattformen är avgörande för att effektivt kunna integrera många olika datakällor och skapa kontroll och säkerhet genom informationsflödet.


Customer Data Platform

Ju fler ställen kunddata lagras i ju svårare blir det att säkerställa datakvalitet, integritet och säkerhet. Här är CDPns roll att vara den centrala platsen för all information som rör en kund eller individ och där rättigheter till de olika kopplade systemen styrs från. Det gör att det blir enklare att ge varje system i kedjan möjlighet att göra det de är bra på och skapat för. För CRMet är det exempelvis att hantera relationer till de olika Stakeholders organisationen har, för Marketing Automation systemet att sköta kommunikationen på ett personligt och relevant sätt, ERP systemet att hantera ekonomiska och finansiella relationer så som orders, returer, logistik osv. Alla delar behövs för att effektivt hantera en “kundlivscykel” från first touch till långvarig kundrelation och till och med därefter. 


Vill du läsa mer om CDP så kan du göra det här.5G, Mobile First & användning av Appar


Enligt en undersökning som gjordes i februari 2021 uppgav nästan hälften av de tillfrågade att de i genomsnitt spenderade fem till sex timmar på sin telefon dagligen, inklusive arbetsrelaterad smartphone-användning. Industrin räknar nu med att generera över 156 miljarder dollar i intäkter som kommer från mobila applikationer under 2022.

Behov av anpassningar i kommunikation för mobiltelefoner är inget nytt. Men är det tryggt att säga att användning av mobila enheter inte visar några tecken på att minska och att efterfrågan kommer att fortsatt öka under 2022!


Från att se när bussen går till att boka semesterresan eller kolla agendan för dagens event - allt detta görs idag via en mobil enhet. Utvecklingen av 5G-teknik kommer att underlätta hur marknadsförare använder mobildata och förmedlar sina budskap online. 

En applikation ger möjligheter att bygga unika kundupplevelser anpassade för mobilen. Det möjliggör personliga inställningar, tjänster och snabb och anpassad kommunikation. Det ger användarna möjligheten att välja vilken kommunikation de vill få via appen och att få push meddelanden direkt via appen. Smarttelefonens framväxt har fött den moderna konsumentens "jag vill ha det nu" eller "jag vill göra" -mentalitet när det gäller digital konsumtion. Detta sätter ett större krav på värdeskapande och relevant kommunikation. Det är viktigare än någonsin att förstå kundresan och välja kanal och budskap utifrån kundens behov.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Relaterat innehåll
Se relaterade Tjänster, Whitepapers & Utbildningar
No items found.