Utveckling av digital marknads- & säljprocess

May 27, 2021

Snabbfakta

Omsättning Sverige: 58 Miljoner kronor
Anställda: 40
Baserad i: Sverige – Stockholm
Leverabler: Affärsutveckling, Strategiarbete – MA/CRM Implementation – Optimering
Projekt: Framtagning av SMarketing strategi, Implementation MA/CRM samt Optimering av Nyhetsbrev

Om kunden

Kunden hjälper företag att på kort tid digitalisera sin verksamhet. Med gedigna kunskaper inom digital automation effektiviserar man manuella rutiner, beställningar och processer för snabbt resultat och ökad lönsamhet.

Kunden ägs av ett moderbolag som är specialiserat på att förvärva och utveckla bolag med spjutspetskunskap inom digitalisering med syfte att skapa synergier inom koncernen men kunden har högt förtroende inom sitt kärnområde och har en stabil affär. Däremot så har man identifierat utmaningar i att hitta nya kunder samt snabba upp processen från besökare till genomförd affär mot nya målgrupper. Här tog man hjälp av Leadfront AB för att identifiera en marknad och säljprocess som kan säkerställa en effektiv onlinemarknadsföring samt systemstöd för att mäta och generera kvalitativa lead till sälj.

Utmaningar

  • Avsaknad av en definierad marknadsprocess
  • Inget systemstöd för att mäta och automatisera digital leadsgenerering
  • För långsam process att identifiera och kvalificera leads
  • Inga tydliga KPI:er eller mätetal för att identifiera var i processen utmaningarna finns
  • Upplevt dyrt och för avancerat CRM mot företagets behov
Pipeline

Lösningen

Det strategiska arbetet startade genom att involvera flera delar av företaget (Sälj/Marknad) för att identifiera och mappa företagets mål, existerande processer och arbetssätt och därefter bygga en heltäckande process utifrån Leadfront SMarketing blue print.

Leadfront Identifierade vilken funktionalitet som är prioriterad utifrån mål och framtagen process för att skapa en relevant upphandlingsförfrågan samt bjuda in relevanta systemleverantörer till demo baserad på use-case utifrån funktions och processkrav.

Definiera och implementera  en gemensam sälj och marknadsprocess i valt system (Upsales) för att säkerställa samsyn på vad varje steg i processen syftar till och vilken kvalitet organisationen vill ha för att kunna optimera processen.

Resultat

  1. SMarketingprocessen är definierad med samsyn mellan Sälj och Marknad
  2. Nytt kostnadseffektivt MA/CRM system är valt med en kostnadsbild som motsvarar tidigare valt CRM-System.
  3. Systemstöd för att skapa, identifiera och mäta leads genom hela SMarketingprocessen.
  4. Identifierade KPI:er samt mätetal för att kunna mäta effektivitet och utmaningar i processen.

Andra Case

Nyhetsbrev
Få förtur till våra event och webinars.
Våra populära och informativa event blir fullbokade snabbt. Fyll i din mailadress och få inbjudan före alla andra.
Leadfront AB
Org.nr.559098-9066
Convendum
Regeringsgatan 52
SE-111 56 Stockholm
Sweden
hej@leadfront.se
Partners
Navigering