HemInsights
Trender inom Sales och Marketing 2021

Trender inom Sales och Marketing 2021

Maddja Nazari
Feb 2021
Maddja Nazari
Trender 2021|58%|video|CDP

Vi trendspanade inför 2020 att rörligt innehåll som t.ex. webinar skulle bli mer populärt och anses som ett effektivare sätt att nå sin målgrupp. Det visade sig bli mer än en trend. På grund av Covid-19 blev detta mer av en nödvändighet. Men vilka trender ska du ha koll på inför 2021?

Värdegrund i fokus

Vi ser att trenden med värderingsdrivna företag har blivit allt hetare, inte minst till följd av pandemin. 

  • Hur navigerar organisationer i en verklighet där deras affärsideer och tjänster kanske inte är lika relevanta som före utbrottet?
  • Hur skapar företag en employment branding och kultur som attraherar och behåller kompetens i bolaget?
  • På vilket sätt stödjer man sin arbetskraft utan den dagliga fysiska interaktionen?

Många har valt att hantera omställningen genom att ompositionera sig, anpassa sina erbjudanden, och hitta nya kreativa sätt att nå sin målgrupp. Det har även kommit en ny våg som står ut i mängden, organisationer som istället har satt fokus på att hitta sitt syfte och värdegrund.

De flesta organisationer har fastställda värdeord. Men enbart en bråkdel lyckas implementera dem och skapa en kultur där värderingarna verkligen genomsyrar verksamheten och påverkar beslutsfattandet.

"För företag som förstår den här trenden blir kultur och värderingar en av deras främsta konkurrensfördelar, oavsett vad de säljer idag."

En stark kultur bidrar till arbetet med att hitta och bibehålla duktiga och engagerade medarbetare. Dessa företag knyter även ett starkt band till sin målgrupp och har lättare att skapa ambassadörer bland sina kunder.

Verksamheter som är duktiga på att styra och utvecklas utifrån kultur och värderingar har mycket att vinna. Kanske även ännu mer i dagens tillvaro.

Agile Sales & Marketing

Enligt CollabNet VersionOne State of Agile-rapport från 2020, har 58% av organisationerna sett förbättringar av kundupplevelse med hjälp av agil förändring.

58% av organisationerna sett förbättringar av kundupplevelse med hjälp av agil förändring.

Förflyttningen från de fysiska till de digitala kanalerna har pågått under en längre tid. Men det har fått en stor skjuts det senaste året på grund av den rådande pandemin. Detta har skapar enorma påfrestningar på verksamheter som snabbt har varit tvungna att anpassa sig för att kunna bemöta konsumenternas nya förväntningar.

Att navigera i en snabb förändring marknad kräver nya arbetssätt och processer som möjliggör det att snabbt kunna förstå, agera och anpassa sig efter nya förutsättningar. Allt detta utan att tappa fart på de delar av verksamheten som fungerar som de ska. Ett agilt arbetsätt helt enkelt.

Ett agilt arbetssätt gör en hel organisation till en snabb och reaktiv enhet. Det skapar en miljö som omfattar kreativitet och innovation, stärker anställda och minskar onödiga lager av ledning.

Agila processer innebär arbete i snabbare takt som utförs i kortare cykler. Det möjliggör snabba anpassningar baserat på de signaler som kommer från marknaden i stort, men även genom mer specifik återkoppling från kunderna.  Den digitala kundupplevelsen kan snabbt påverkas och kontinuerligt förbättras. Vilket är ett måste i en värld där digital teknik förändrar grunderna i hur företag samverkar med sina kunder.

Kopplat specifikt till marknadsföring och försäljning ser vi att tvärfunktionella team är nyckeln. Det för att kunna hitta nya sätt att arbeta med kunddata, utnyttja din marteckstack på bästa sätt, och i slutändan skapa bättre kundresor.

Vill du läsa mer om detta ämne? Läs mer här!

Video för sälj

En bild är värd mer än tusen ord. Men hur mycket är 24 bilder per sekund värt?

Man brukar säga att man har runt 3 sekunder på sig att nå ut med ett budskap. Standarden för videon är 24 bilder per sekund, så du kan föreställa dig hur mycket information även ett kort videoklipp kan förmedla!

Många förknippar video med marknadskommunikation, men även om det ursprungligen började som en marknadsföringstrend, så tror man att det nu gör sitt stora inträde i försäljningsvärlden.

Video

Det är en nya verklighet där många jobbar hemifrån och den fysiska kontakten har minimerats vilket i sin tur sätter nya krav.  

Video är ett effektivt sätt att presentera sig och skapa en personlig dialog genom digitala kanaler.

Även intresset för information som levererats i video format har ökat markant under senaste året. Enligt Vidyard är det 8 gånger mer sannolikt att mailet öppnas om ämnesraden innehåller ordet ”video”. Det visar att video engagerar mer än långa texter.

Tidigare har en stor utmaning med video varit uppföljning och mätbarhet. Med dagens videospårning har vi möjlighet att få insikter kring hur mycket av innehållet en tittare ser på och vilka delar de hoppar över. Detta ger fina möjligheter att bättre förstå målgruppen och anpassa ytterligare kommunikation därefter.  

Är man dessutom snabb på att ta till sig den här trenden så kan kommunikationen sticka ut i mängden. Det kan leda till att man konvertera flera leads samt snabbare än de mer traditionella formen.

CDP Explosion

CDP som står för “Customer Data Platform” är en förkortning som allt mer ofta nämns i olika diskussioner kring marknadsteknologier. Tekniken CDP är fortfarande relativt nytt och man spår att det kommer bli “the next big thing” inom Martech eller Marknadsteknologier. Men vad är det egentligen?

Vi täcker ämnet CDP mer ingående i detta inlägg "8 bra skäl att använda en CDP" , men kortfattat är det:

Ett CDP är en kundplattform, ett system med syftet att skapa en central plats där all data om sina kunder lagras. Detta för att få ihop en fullständig och enhetlig kundbild.

Idag är det många som upplever att de har en splittrad kundbild då man samlar kundinformation som man lagrar i en mängd olika system. Det kan vara allt ifrån webb/CMS och CRM system, till kundtjänst och faktureringsystem. Kundinformation hamnar i så kallade datasilos.  

Genom att ha datat samlat på ett och samma ställe kan man skapa sig en enhetlig kundbild. Men även tillgängliggöra den informationen till alla delar av organisationen.  Tanken är att oavsett om du arbetar med exempelvis marknadsföring, försäljning, eller produktutveckling, så ska det vara lätt att få en bild av kunden och förstå deras behov på bästa sätt.

CDP

Med en CDP kan man analysera och lära känna sina olika kundgrupper med syfte att skapa relevanta och sammanhängande upplevelser, tjänster, kommunikation, erbjudanden och kampanjer. Företag som använder den här teknologin har förutsättningarna för att bli extremt relevanta vad gäller kommunikation, kanal, och timing!

Digitalize or die

Det har väl inte undgått någon att digitalisering har fått en rejäl boost senaste tiden.

Det digitala rummet har blivit en viktig del av våran vardag. Det ställer nya krav på organisationer, men även skapar nya möjligheter.

För svenska företag som halkat efter, kommer digitalisering få högsta prioritet. Att jobba digitalt är inte längre ett val, det är en hygienfaktor. Och de som har hunnit komma igång måste se till att de använder sina digitala resurser på ett effektivt sätt för att hänga med i det nya normala. 

Enligt en ny studie från Microsoft som har utförts av KRC Research i samarbete med Boston Consulting Group har produktiviteten hos företag som har arbetat digitalt i snitt ökat under pandemin. Men det som har fått lida i gengäld är innovation.

Vi behöver hitta nya arbetssätt och rutiner för att främja innovation. Men även för att internt söka och implementera nya tekniker och teknologier. Kom ihåg, digitalisering är en kontinuerlig process som aldrig tar slut!

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Relaterat innehåll
Se relaterade Tjänster, Whitepapers & Utbildningar
No items found.