HemInsights
The Sales Conference 2021

The Sales Conference 2021

Maddja Nazari
Nov 2021
Maddja Nazari
Hands in the air at a conference

Årliga eventet The Sales Conference

Den 18e november deltog vi på The Sales Conference. The Sales Conference är ett årligt event som samlar ledare inom försäljning från hela Norden för att diskutera, utbilda och inspirera gällande de senaste rönen och trenderna inom området. På konferensen lyssnade vi bl.a. på en dragning av Henrik Broman Larsson som vi fann väldigt intressant. Mercuri International Research är ett nätverk, med fokus på marknadsföring och försäljning inom B2B. I år genomförde Mercuri International Research en undersökning och frågade över 2000 B2B-beslutfattare, sälj- och marknadschefer om vad de anser vara de viktigaste trenderna och strategierna som kommer att påverka framtidens B2B-försäljning. Här har vi summerat några av de punkterna vi fann intressanta men vill ni läsa hela rapporten så hittar ni den här.

 

Sales & Marketing Alignment

Även om detta har varit på kartan länge är det fortsatt en utmaning för B2B-företag att skapa en helt integrerad sälj- och marknadsfunktion som servar/guidar kunder och potentiella kunder genom kundresan som en enhet (rätt budskap, rätt tid, rätt format och rätt kanal). Dataintegration har såklart varit en stor utmaning för att få detta att fungera.

“55 % av cheferna bedömer integrationen mellan försäljning och marknadsföring som en av de mest kritiska trenderna för att lyckas i affärer”

 

Thought Leadership

Att positionera sig som thought leader inom sitt område för att skapa tillit och trovärdighet kommer att bli en viktig källa till konkurrensfördel då stor del av köpresan är digital och kunden gör mycket undersökning och due diligence innan de ens tar kontakt med säljarna.

 

The rise of happynomics (happy employees)

En viktig faktor i att minska burn rate, öka innovation och produktivitet i bolaget.

Många säljare och marknadsförare anger detta som en av de viktigaste faktorerna avseende vilket företag de väljer som arbetsgivare.

 

Social responsibility / CSR

80% av företagen inkluderar CSR-initiativ i sina årsrapporter. Detta påverkar även värdering av företag och kommer spela en stor roll i företagets positionering.

"Framtida försäljningsläge handlar inte bara om vinsten utan att hitta ett syfte bakom vinsten"

 

Battle for sales talent

Att hitta säljtalang blir allt svårare. 69% av de deltagande företagen anger detta som en av de största utmaningarna i säljorganisationen. Detta beror på att kandidaterna saknar branschkunskap, erfarenhet eller har förväntningar som man inte kan bemöta som arbetsgivare.

 

New age of sales automation

Framtidens försäljning kommer att vara tungt automatiserad (säljteamet kan fokusera mindre på admin och mer på försäljning) detta kommer att ha stor påverkan på framtida försäljning. 77% investerar mer i säljteknik och använder sig av flera olika säljteknik i deras säljarbete.

 

Sales skills transformation

Stort behov av up-skill and re-skill pga digitalisering och uppkomst av en ny försäljningsroll som kräver stor kompetens inom digitala säljsystem såsom CRM, prospekteringsverktyg, socialselling osv.

"28 % av företagen saknar kompetens för att komma igång med digital försäljning"

 

Increase of remote / hybrid sale

Ny norm - detta skifte är permanent.

Främst driven av ändrade förväntningar (70% av B2B-köpare föredrar en remote säljprocess)

50% av B2B-köpare säger att remote har gjort köpet lättare.

57% av B2B-säljare säger att remote-sälj är svårare, och detta kräver en förändring i säljprocessen.

 

The need for innovation acceleration

Sälj handlar inte enbart om hur vi säljer utan vad vi säljer.

Beteendet förändras, behoven förändras och tjänster behöver att utvecklas i samma takt.

Säljare som är i kontakt med kunden måste ha nära samarbete med R&D (research & development) och affärsutvecklingsavdelningar för att använda kundinsikterna för vidareutveckling av tjänster och produkter mer än någonsin förr.


Är du nyfiken vilka andra trender som kommer förändra framtiden av B2B försäljning & marknadsföring. Så kan du läsa ladda ner rapporten här.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Relaterat innehåll
Se relaterade Tjänster, Whitepapers & Utbildningar
No items found.