HemInsights
5 Marketing Automation trender

5 Marketing Automation trender

Maddja Nazari
Jan 2018
Maddja Nazari
5 Marketing Automation trender att ha koll på på telefonen

Det är ett nytt marketing år och vi på Leadfront börjar med att sia lite om framtiden inom olika Marketing Automation trender. Vi vill flagga för fem starka trender som vi tycker att du som CMO ska ha koll på nu.Det händer mycket inom Marketing Automation. Det sker ständigt nya utvecklingar, verktyg och teknologier som öppnar upp nya möjligheter för vad vi kan åstadkomma som marknadsförare. Men vi ser framförallt fem stora trender som vi vill lyfta. Och det är inom dessa områden som vi tycker att du som CMO ska lägga mest kraft för att få störst utdelning under året.

1. Artificiell Intelligens

Den allt snabbare utvecklingen inom artificiell intelligens teknologier för Marketing Automation banar väg för “predictive personalisation”.Den största trenden är vidareutvecklingen av artificiell intelligens (AI) som ett marketing verktyg och försprånget som early adopters kommer att ha allteftersom teknologierna förbättras. AI teknologier kan vara otroligt effektiva när det gäller att organisera data, identifiera mönster och optimera automatiserad marknadskommunikation. I nästa led kan AI hjälpa oss att förutsäga kundbeteenden, underlätta i tracking av kampanjer och förutse resultat av olika marknadsinsatser. AI möjliggör också enklare framtagande av relevant och personaliserat innehåll. Och även leverans av rätt innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt, sk “predictive personalisation”.Under 2018 förväntar vi oss att se mer av chat-bots och intelligenta supportverktyg som eventuellt kommer att ersätta sina mänskliga motsvarigheter.En av de största fördelarna med att på allvar börja att utforska möjligheterna inom artificiell intelligens är att man därigenom kan ersätta mycket av den kontakt som hittills varit människo-driven. Och på så sätt fria upp marknadsförare att fokusera på mer kreativa sysslor.Och det är då som verkliga innovationer föds. Tiden att anamma artificiell intelligens i marknadsföringen är nu.

2. Account Based Marketing

Marketing Automation gör det möjligt att tracka och trigga aktiviteter på personnivå för effektiv Account Based Marketing.Account Based Marketing (ABM) är en B2B strategi som fokuserar sälj- och marketing resurser på en tydligt definierad lista av målklienter som bearbetas genom personaliserade kampanjer som är specifikt framtagna för att tilltala varje enskilda kund. ABM som genomförs tillsammans med Marketing Automation kan ha avsevärt högre ROI än andra typer av marknadsföring.Grunden i arbetssättet är en omvänd start – istället för att börja med att plocka leads från marketinginsatser, börjar en ABM strategi med att identifiera de målklienter som har den största intäktspotentialen för ert företag.För organisationer som använder ABM, ger Marketing Automation system stora möjligheter att segmentera användare. Segmenteringen skapar en bra bild av hur många användare från en specifik organisation som besöker er hemsida, laddar ner innehåll och på andra sätt interagerar med er. Det möjliggör i nästa steg en optimerad kommunikation genom leverans av högst personaliserat innehåll till nyckelpersoner och beslutsfattare hos målklienten genom de kanaler som de aktivt använder.

3. Databaserat Beslutsfattande

Bättre datakvalitet och integration lägger grunden för data-baserat beslutsfattandeGDPR’s ankomst kommer att innebära att datakvaliteten blir avsevärt högre. Gamla och irrelevanta uppgifter måste rensas bort och nyinsamlade uppgifter begränsas till data som vi vet att vi kommer att använda. Det måste även kvalificeras av kravet på aktivt samtycke, alltså att kontakter som förekommer i databasen finns där av egen vilja.Vi förutspår också att marknadsförares beslutsfattande kommer att bli mer data-baserat i takt med att vår datakvalitet blir bättre. De flesta marknadsförare har redan tillgång till mängder av data – utmaningen är att veta hur vi ska utläsa relevanta insikter.Ofta är ett företags data uppdelat i olika system med olika ägare, vilket gör det svårt att få överblick över kundresan då den sker i olika kanaler. Här kan moderna business intelligence verktyg möjliggöra att enkelt sammankoppla olika datakällor för att kunna se korrelationer mellan olika datapunkter, och bygga integrerade visualiseringar över trender och insikter.Under 2018 tror vi att fler CMOs kommer att anamma dessa verktyg och använda dem för att skapa dashboards och scorecards i realtid för att kunna överblicka effektiviteten av olika marketing insatser. Marknadschefer som bemästrar detta kommer också att ha en stor fördel på arbetsmarknaden.

4. Integration mellan marketing och sälj

Marketing Automation strukturer skapar ett bättre samarbete mellan marketing och sälj.Skiljelinjen mellan marketing och sälj fortsätter att suddas ut. Detta i takt med att vi börjar arbeta mer med att attrahera leads genom personaliserat innehåll. Istället för generiska annonser och påträngande säljinsatser.Marketing Automation system möjliggör en bättre överlämning av leads från marketing till sälj. Vilket förbättrar relevans i sälj dialogen och resulterar i fler avslut .Samtidigt är det minst lika viktigt att MQLs som inte leder till säljavslut överlämnas tillbaka till marknadsavdelningen för vidare bearbetning. Detta möjliggör för marknad att öka relevans och optimera kommunikationen därefter.

5. Customer Life Cycle Personlisering

Ökad personalisering i en ny era för Customer Life Cycle MarketingSlutmålet är inte längre att enbart konvertera lead till kund. Utan att maximera värdet av lojala återkommande kunder under hela deras livscykel som köpare. Fokus måste därför vara på att bygga långsiktiga relationer, skapa stor kontinuitet i kommunikationen mellan företag och kund, och bygga gedigna content-tillgångar så att kommunikation kan anpassas till individuella kunders olika behov under kundresan.Det kommer fortsatt att vara en utmaning för marknadsförare att leva upp till kunders förväntningar av personlig marknadsföring, dynamisk personalisering och “predictive personalisation”.Tiden då personalisering handlade om att få in förnamn i annars standardiserade mejl är förbi. Det är nu dags att inse att en leads kundresa kan börja vid flera olika stadier av den traditionella kundresan. Med andra ord att de inte alltid tar de olika stegen i den ordningen som man har tänkt sig. Kundresan har blivit högst individuell.Det gäller att ta kontroll över och analysera hela kundresan. Samt hitta punkter där prospects är beredda att bemötas av automatiserad kontakt. Men även identifiera de punkter där det förväntas en personlig, mänsklig kontakt.Idag handlar personalisering mer om att kunna nyttja beteendedata (prospects individuella kundresa) framför attribute-data (det vi vet om prospect). Hela vägen dit kommer vi inte via bara Marketing Automation system. Detta kräver Customer Data Platform (CDP) som samlar och analyserar data över hela det digitala landskapet. Detta inklusive CRM, MA, support, kundservice, kassadata osv.Den största utmaningen som vi marknadsförare står inför under det kommande året är att leverera personaliserade, relevanta flerkanals-kundresor. Dessa ska tilltala våra potentiella kunders unika behov och önskemål.Har du koll på Marketing Automation Trender nu? Och är du redo att anta utmaningen?

För att hålla dig uppdaterad så kan du följa oss på LinkedIn.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Relaterat innehåll
Se relaterade Tjänster, Whitepapers & Utbildningar
No items found.