HemInsights
Logiken i workflows och segment

Logiken i workflows och segment

Johanna Turesson
Mar 2024
Johanna Turesson
Pappersgubbar i en grupp

Att förstå logiken bakom workflows och segmentering i marketing automation-system kan vara avgörande för att maximera effektiviteten i din marknadsföringsstrategi. I det här blogginlägget kommer vi att utforska de grundläggande koncepten bakom "If, then, else"-logiken i workflows och "and, or" samt "All, any"-logikerna i segmentering, och vi kommer att använda enkla exempel för att hjälpa dig att få en bättre förståelse.

Workflows och "If, then, else" logik: En introduktion

Ett workflow i ett marketing automation-system är en serie av fördefinierade steg eller åtgärder som en kontakt går igenom. Logiken i en workflow är ofta baserad på "If, then, else"-principen, vilket betyder att systemet utför vissa åtgärder baserat på specifika villkor. Låt oss ta ett exempel för att förklara detta:

Exempel: Du har en e-handelssida och vill skicka ett välkomst-e-postmeddelande till nya kunder. Workflödet skulle kunna se ut så här:

If: En ny kontakt läggs till i systemet.

Then: Skicka ett välkomst-e-postmeddelande.

Else: Gör ingenting.

I detta scenario är "If" villkoret att en ny kontakt läggs till i systemet. Om detta villkor är sant (dvs. om en ny kontakt faktiskt har lagts till), utförs åtgärden som anges i "Then"-delen, nämligen att skicka ett välkomst-e-postmeddelande. Om villkoret inte är uppfyllt, går workflowen vidare till "Else"-delen, där ingenting görs.

Segmentering och "And, or" samt "All, any" logik: En översikt

Segmentering är processen att dela upp din kontaktlista i mindre grupper baserat på specifika kriterier. För att göra detta använder du ofta "and, or" eller "All, any"-logik för att definiera dina kriterier i dina segment. Låt oss utforska dessa begrepp med ett exempel:

Exempel: Du har en kontaktlista och vill skapa ett segment för personer som är intresserade av både sportbilar och lyxresor. Segmentet skulle kunna definieras med följande logik:

"All" logik: Alla villkor måste vara uppfyllda.

And: Personen är intresserad av sportbilar.

And: Personen är intresserad av lyxresor.

I det här fallet måste både villkoren vara sanna för att en kontakt ska inkluderas i segmentet. Personen måste vara intresserad av både sportbilar och lyxresor.

Alternativt kan du använda "any" logik för att skapa ett segment där det räcker med att ett av villkoren är uppfyllt:

"Any" logik: Åtminstone ett av villkoren måste vara uppfyllt.

Or: Personen är intresserad av sportbilar.

Or: Personen är intresserad av lyxresor.

I detta fall räcker det med att en av villkoren är sant för att en kontakt ska inkluderas i segmentet. Personen kan vara intresserad av antingen sportbilar eller lyxresor.

Det går också att kombinera “All och Any” och “And och Or" och därmed kunna bygga mer komplexa segment.

Sammanfattning

I marketing automation-system är logiken i workflows och segmentering central för att rikta dina meddelanden och kampanjer till rätt målgrupper. Workflow-logiken "If, then, else" hjälper dig att definiera vilka åtgärder som ska vidtas baserat på specifika villkor, medan segmenteringslogiken "and, or" och "All, any" hjälper dig att skapa målgrupper baserat på olika kriterier.

Genom att behärska dessa logiska principer kan du öka precisionen och effektiviteten i din marknadsföringsstrategi och leverera mer relevant innehåll till dina kunder.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.