HemInsights
Förändringskultur i en digital värld

Förändringskultur i en digital värld

Fjärilar

Digital transformation och förändringskultur

Idag sker förändringar snabbare än någonsin förr. Men vad har detta för påverkan för ditt arbete?

Den digitala upplevelsen, kraften i Big Data, smidig marknadsföring, övertygande innehållsstrategier, automatisering av marknadsföring, en koncentrisk strategi - kärnkraften i modern marknadsföring föddes inte igår. Så varför kämpar vissa marknadsavdelningar för att hålla jämna steg?
Vilka problem försöker du att lösa? Hur kan du förändra och vilka hjälpmedel har du tillgänglig?
Ett vanligt misstag som vi ofta ser är att organisationer som funderar på att investera i nya digitala verktyg snöar in sig på hur de kan modernisera och effektivisera olika aktiviteter. Men glömmer att ta hänsyn till hur det kommer att påverka det befintliga interna ekosystemet. Detta riskerar att störa de processer som fungerar bra i dagsläget. Även att inte kunna utnyttja befintliga data och systemfunktionalitet till fullo på grund av dåliga integrationsmöjligheter mellan systemen.

Vad är er vision, har ni redskap och strategier för långsiktig kompetensutveckling och försörjning för att nå organisationens mål samt vara en attraktiv arbetsplats?

Se ert företag som en trädgård där du lyfter fram det som ska frodas men också ser vad som måste få en annan plats eller kanske tas bort. Att se vad som ska växa i er trädgård kräver internt samarbete och där spelar företagskulturen stor roll. Värderingar, attityder och beteenden, ”hur vi gör saker här”.

Kulturen kan äta strategi om vi inte är försiktiga.

Enligt CollabNet VersionOne State of Agile-rapport från 2019, 64% av organisationerna har sett förbättringar av arbetsmoralen med hjälp av agil förändring. Andra viktiga förändringar är förmågan att hantera förändrade krav (69%), projektets synlighet (65%), affärs/ IT-anpassning (64%) och leveranshastighet (63%).

Ett effektivt sätt att arbeta är via den agila transformationsprocessen, att transformera en hel organisation till en snabb och reaktiv enhet baserad på agila principer.

Organisation transformation är en strategi, plan och process som tar dig från ett nuläge till en organisation som förberett för morgondagens utmaningar och kundkrav. Vi kan, med dessa principer, hjälpa er att snabbt ställa om till morgondagens sälj och marknadsorganisation. Målet är att andas in nytt liv i organisationen genom att skapa en miljö som omfattar kreativitet och innovation, stärker anställda och minskar onödiga lager av ledning.

Varför använda agila processer som ett ramverk för digital transformation?

Digital transformation representerar en grundläggande förändring i hur organisationer arbetar. Det innebär att skapa ett företag med teknik i dess kärna - ett som använder kraften i dagens teknik för att skapa nya affärsformer och kundvärde. Två skäl till agilt ramverk:


1. Agil process innebär arbete i snabbare takt som utförs i mindre cykler, vilket möjliggör snabba interaktioner baserat på kund återkopplingar. Den digitala kundupplevelsen kan snabbt omformas utifrån kundens feedback


2. En agil process kan också betyda en kulturell förändring inom organisationen. Vid agil -metodik kan de kulturella förändringarna innebära empowerment, transparens och ansvarighet som en del av arbetet tillsammans. Det är därför viktigt att alla från ledning ner till enskild anställd, förstår vad förändringen innebär och varför den genomförs.

Agila organisationer utvecklas kontinuerligt och har flexibilitet att snabbt anpassa sig till en rörlig miljö. En nödvändighet i en värld där digital teknik förändrar grunderna i hur företag samverkar med sina kunder. Agil marknadsföring via tvärfunktionella team, är nyckeln till att ge ditt team möjligheter att hitta unika sätt att arbeta med kunddata med hjälp av din martech-stack för att ge bättre kundresor genom nya metoder och systemstöd.

Vi hjälper dig att flytta fokus från att underhålla existerande processer till att skapa helt nya lösningar. Läs mer här.

Referenser:

Marketinginsidergroup

CollabNet VersionOn

CMSwire

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.