HemInsights
CRM-data + Marknadsdata = Sant

CRM-data + Marknadsdata = Sant

Johanna Turesson
Oct 2019
Johanna Turesson
CRM marknadsdata on paper

Information och data om kunder och leads är avgörande för hur effektiv och relevant marknadskommunikation kan bli. Ändå är det ovanligt att CRM utnyttjas till sin fulla potential för kundvård. Marknadsavdelningen har i många fall inte ens tillgång till systemet.Som konsult på Leadfront ser jag ofta exempel där marknadsavdelningen drar ut manuella listor på kontakter som ska få nästa nyhetsbrev. Samtidigt som man kämpar för att påvisa värdet för resten av organisationen. I bästa fall gör marknadsavdelningen enklare typer av segmenteringar, så som nyhetsbrev baserat på land/språk eller produkt/business unit.Säljavdelningar tycker på samma sätt att marknad inte skapar något värde med sina aktiviteter. Och i vissa fall agera beskyddande av sina leads för att marknad inte ska störa säljprocessen.

Fördelar för marknad

Att du som marknadsförare har tillgång till data från ert CRM kan på många sätt vara en förutsättning. Detta för att du ska kunna bli mer relevant i din kommunikation. Det kan vara så enkelt som att veta vilka i din kontaktlista är befintliga kunder och vilka som är potentiella kunder. Det är väldigt enkelt att argumentera varför dessa målgrupper bör få olika typer av marknadsföring.Vill du få en helhetsvy över var i köpcykeln kunden befinner sig, vilka av era webbsidebesökare har en aktiv säljdialog just nu och vilka leads som aldrig varit i kontakt med er förr?Skulle denna information göra att du kan skapa mer relevant innehåll eller till och med bli BÄTTRE på ditt jobb? Om svaret är ja, läs vidare…

Fördelar för sälj

Föreställ dig en vardag, där du som säljare, kan få en helhetsvy var i köpcykeln kunden befinner sig. Vilka event hen har anmält sig till, vilka blogginlägg och annat marknadsmaterial kunden har tagit del av. Kanske till och med att marknad levererar leads utifrån en leadscoringmodell ni gemensamt satt upp? Skulle detta göra att du kan ha en mer relevant dialog med din kund?

Väg framåt

Ovan exempel är möjligt om man integrerar CRM data och marknadsdata, som idag samlas i silos  i olika system på marknadsavdelningen och säljavdelningen. Syftet med att integrera systemen är att både sälj – och marknad ska kunna generera fler relevanta leads och guida potentiella och befintliga kunder genom hela kundresan.Genom att integrera sälj- och marknadsdata kommer båda teamen få en större förståelse för hur kunden interagerar med ert företag och produkter. Detta i sin tur kommer hjälpa er att skapa mer relevant innehåll för att stötta dem genom köpresan.Slutligen kommer det också innebära att ni kan arbeta mer effektivt med marknad och säljaktiviteter eftersom ni har en gemensam förståelse för kunden.Har du mer frågor om CRM och marknadsdata så är det bara att kontakta oss!

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Relaterat innehåll
Se relaterade Tjänster, Whitepapers & Utbildningar
No items found.