HemInsights
8 tips för att hålla riktigt bra webinars

8 tips för att hålla riktigt bra webinars

Mikrofoner|checklista inför utskick

Ska du snart hålla i ett webinar? I det här inlägget får du tips för hur du håller i ett riktigt bra webinars.

Webinar som är förkortning för “web-based seminar” är en presentation, föreläsning, workshop eller seminarium som körs över webben med hjälp av videokonferensprogramvara.

Webinar är ett effektiv kommunikationskanal speciellt i tider där fysiska möten blir begränsade t.ex. på grund av geografisk avstånd eller pandemier.

Men vad bör man tänka på när man ska hålla i ett webinar?

I det här inlägget kommer du få en del användbara tips att ta med er till planeringen av ditt nästa webbaserade seminarium.

Vad som begränsar antalet deltagare är bara din fantasi och kreativitet.

1. Syfte

Första steg för att lansera en framgångsrik webinar är att du bestämmer vilket syfte webinaret ska ha.

Varför vill ni hålla i webinariet och vilken kunskap vill ni förmedla?

På detta sätt blir det enklare och mer effektivt för dig att skriva ett manus och sätta ett bra innehåll. Detta är en essentiell del för att nå målet med webinaret.

2. Marknadsföring

Planera en strategi för hur du ska marknadsföra webinariet.

  • Vilken målgrupp riktar webinariet mot?
  • Vilka marknadsföringskanaler bör du använda dig av?
  • Vad är ämnet och huvudbudskapet i webinaret?

Ställ dessa frågor för att enklare kunna kommunicera med rätt individer.

Enligt en statistik från Medium kan vi se att ca 29% av deltagarna anmäler sig samma dag som eventet och ca 17% anmäler sig mer än 2 veckor innan.

Det är även vanligt att 2 tredjedelar av de anmälda deltagare inte dyker upp. Ha med detta i dina beräkningar och fundera över hur du kan sänka antalet avhopp.

Enligt samma statistik så är det bäst att hålla i ett webinar på morgonen och på tisdagar. A/B testa och se över vilken tid och veckodag som dina kontakter troligtvis öppnar sina mail och använd dig av det i dina marknadsföringar. På så sätt kan du sänker antalet avhopp. Ta hänsyn till konkurrensen och se till att just ditt webinar är relevant, tillgänglig och lockande.

3. Innehåll

När du börjat att sätta upp innehållet se till att det är tydligt och engagerande. Håll manuset kort då enligt Medium så föredrar deltagare webinar som är 30-45 min.

För att publiken inte ska trötta ut eller tappa fokus så är presentationen essentiell. Se till att presentationen inte innehåller för mycket text och har en lagom mängd slides.

Presentera dig själv för att undvika anonymitet och lägg in engagerande och roligt innehåll. Va inte rädd för att använda dig av visuellt material såsom bilder och videos. Glöm dock inte bort att fokuset bör ligga på budskapet och inte presentationen.

Be den personen som ska hålla i webinariet att förbereda sig och även köra gärna några övningsomgångar.

4. Se över tekniken

Testa så att allt fungerar.

Du kan behöva olika roller som är ansvariga för t.ex. tekniken, ljudet, spelningen, att ta emot och ställa frågor.

Vilka tekniska möjligheter behöver ni? Går det att muta deltagarnas mic? Kan de ställa frågor? Går det att ha begränsa antalet deltagare?

Välj rätt webinarplatform utifrån en funktionsanalys och glöm inte att plattformen måste integreras med Marketing Automation systemet för att kunna erbjuda en sömlös användarupplevelse.

Kör gärna en testomgång och be en testgrupp att klicka in sig på länken till webinariet för att se att inget går fel. Det kan även vara ett bra tillfälle att få feedback på presentationen och innehållet.

Går att spela in webinaret så öppnas upp möjligheter för användning av innehållet i framtiden och webbinariet kan även användas i leadsgenrerings syfte.

5. Tydlig agenda

En tydlig agenda är viktigt för att möta publikens förväntning och hålla koncentration. Inkludera starttid, de viktiga punkterna som ska tas upp, ungefär vilken tid de tas upp och vilken tid webinaret är slut. Det är viktigt att allt inte “smälter samman”.

6. Fängsla

Se till att ni startar starkt och fängslar publiken direkt. Första minuterna kan vara avgörande för publikens engagemang. Viktigt under hela presentationen är att presentatören är passionerad och aktiv.

Använd er av interaktiva content som pollar, frågestunder, undersökningar och övningar för att hålla deltagarna aktiva.

92% av deltagarna på webinar vill ha möjligheten att ställa live frågor i slutet av presentationen. Kolla även upp möjligheten att låta deltagarna ställa frågor under tiden, där man t.ex. har en moderator som ställer frågorna som dyker upp.

En engagerad publik är en nöjd publik.

7.Uppföljning

Skapa en kort utvärdering för deltagarna. Det kan du ta med dig till era interna utvärdering och för att erbjuda bättre webinar i framtiden. Det är viktigt att förstå vad som var bra och vad som kan bli bättre. Man kan här även passa på att fråga efter andra ämnen som de som deltagit skulle vilja höra på för att få idéer och uppslag för nya webinars. Se över möjligheterna för när och hur uppföljnings frågorna ska skickas ut. Går det att göra direkt efter ert webinar? Vad är optimalt för att få in så många svar som möjligt?

8. Utvärdering

En intern utvärdering glöms lätt bort. Se till att du tar med er deltagarnas åsikter och era egna till en utvärdering. Planera in utvärderingen i tid så den inte glöms bort. Utvärderingen är din väg till ännu mer framgångsrika webinar i framtiden!

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Relaterat innehåll
Se relaterade Tjänster, Whitepapers & Utbildningar
No items found.