HemInsights
5 frågor om marknadsföring

5 frågor om marknadsföring

Anton Nordström
Mar 2023
Anton Nordström
Massa böcker

5 frågor om marknadsföring med Anton

Några tips för att lyckas med marknadsföring

För att du ska kunna lyckas med din marknadsföring så är det absolut viktigaste att du förstår dina kunder. Om du har en bra förståelse för kunden så blir allting från kanalval till positionering plötsligt mycket lättare.

Vilka marknadsmetoder finns det?

Det finns hur många metoder, metodiker och trender som helst inom marknadsföring. Men oavsett vad man väljer är det absolut viktigaste är att man kombinerar den här förståelsen för kunden, med att man också vet vilken kapacitet och resurser som finns tillgängliga.

Nämn några trender som du ser inom marknadsföring

Inom marknadsföring så ser jag en trend om effektivare användning av data, och även en effektivare användning av systemen. Behovet av effektivitet driver en mer integrerad tech-stack plus en större användning av funktioner man redan nu har tillgång till men inte använder fullt ut.

Vad gör en bra marknadsförare?

En bra marknadsförare är ödmjuk, försöker alltid lära sig mer och det viktigaste av allt är att den är bra på att lyssna.

Vad är marknadsförarens roll?

Enligt mig så handlar marknadsföring om att samarbeta över olika funktioner och kompetenser i ett företag. Den effektiva marknadsföraren behöver ha en cirkulär kompetens, istället för en T-formad. Det för att kunna relatera till och föra samman olika funktioner.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.