HemInsights
3 vanliga fallgropar vid val av Marketing Automation

3 vanliga fallgropar vid val av Marketing Automation

Pamela Hinojosa
Nov 2020
Pamela Hinojosa
En dator

Har du koll på vilka fallgropar det finns vid systemval?

Teknikutvecklingen inom försäljning och marknadsföring sker snabbare än någonsin!

Vi har idag tillgång till verktyg och data som hjälper oss att effektivisera, mäta och optimera vårt arbete på sätt som vi tidigare bara kunde drömma om.

Men den snabba utvecklingen innebär också att arbetet blir alltmer komplext och svår att behärska.

Företag skriker efter system som kan förenkla det dagliga arbetet och framförallt ge dem konkurrenskraftiga fördelar.

Men när det kommer till att välja rätt lösning är det många som känner sig överväldigade av den ständigt växande tech-kartan.

fallgropar vid systemval
Utan ett strukturerat förhållningssätt blir det lätt för mycket.

Nya system dyker upp titt som tätt, men vilka kan skapa mervärde för just din verksamhet?

Det är inte så konstigt att företag drar sig från att förnya sin teknologistack (tekniska verktygslåda), och istället väljer att fortsätta med samma gamla trötta system, eller kanske ännu värre, väljer det senaste/mest kända i tron om att det är ett säkert kort.

I och med den komplexa marknaden är det viktigare än någonsin att ta genomtänkta beslut när det gäller ny teknik. Marketing Automation (MA) är inget undantag.

Här kommer de 3 vanligaste fallgroparna vid systemval.

Att inte ha ett tydligt syfte med systemet

En stor missuppfattning om Marketing Automation är att det är en färdig lösning med en on/off knapp, som kan visa resultat så fort den sätts igång.

Men så enkelt är det inte…

Ett MA system kan INTE ersätta ditt kreativa tänkande, eller självverkande skapa engagerande innehåll.

Instruktionsmanualen kommer heller inte med en färdig strategi.

Däremot kan verktyget effektivt automatisera repetitiva arbetsuppgifter som vi annars behöver lägga ner enormt mycket tid och resurser på.

En annan fördel är att arbetet i högre utsträckning blir databaserat.

Databaserat arbete vid systemval
MA gör det enklare att bli datadriven!

För att lyckas med sin MA strategi gäller det att ha en tydlig idé om vad som kan automatiseras. Samt hur och varför det kommer skapa mervärde för organisationen.

Det finns många risker med att inte ha en tydlig plan innan man börjar leta och jämföra system.

Ett vanligt exempel är att man väljer ett verktyg som visar sig vara alldeles för komplext.

Detta brukar resultera i ökad frustration hos användarna och därmed också en låg utnyttjandegrad.

På andra sidan spektrat finns det fall då systemet inte klarar av att utföra de önskade aktiviteterna på grund av bristande funktionalitet.

Med andra ord är planering A och O inför val av ett MA system, då den kommer lägga grunden för den framtida effektiviseringen.

Plannering av systemval

En rekommendation är att börja utifrån kundens perspektiv.

Titta på kundresan för att identifiera under vilka moment som kunden är mottaglig för automatiserad kommunikation.

Kartlägg sedan era interna processer och aktiviteter för att kunna definiera vilka delar som går att automatisera.

När ni har en bra överblick över vad som behöver göras, kan man börja titta på vilka funktioner och data ni saknar för att kunna åstadkomma önskade förändringar.

Glöm inte att utvärdera de olika systemalternativen och dess funktioner utifrån verksamhetens nuvarande och framtida mål.

Det ultimata är att hitta en lösning som möter de nuvarande behoven, men som också är tillräckligt flexibel och skalbar för att kunna växa i samma takt som verksamheten.

Att inte ta hänsyn till det befintliga interna digitala ekosystemet

Vi ser ofta att företag som funderar på att investera i MA snöar in sig på hur de kan modernisera och effektivisera olika aktiviteter.

MEN man glömmer att ta hänsyn till hur det kommer påverka det befintliga interna ekosystemet. Detta är en av fallgroparna vid systemval.

Man riskerar delvis att störa de processer som fungerar bra i dagsläget, men även att inte kunna utnyttja befintlig data och systemfunktionalitet till fullo p.g.a. dåliga integrationsmöjligheter mellan systemen.

MA plattformar är ofta beroende av flera andra verktyg för att kunna fungera på optimal nivå.

Du får oftast inte maximal effekt av dina kampanjer om du inte har en helhetsstrategi och ser till att systemen är välintegrerade med varandra.

Interagera olika system och dess data
Lista vilka teknologier som kan integreras mot varandra och vad som kan krävas.

Icke integrerade flöden kan också leda till dataläckage och en splittrad kundupplevelse.

Det går visserligen att koppla på ett fristående MA system till sin befintliga systemflora, men det man lätt missar då är överblicken.

Den vanligaste integrationen brukar vara mellan MA och CRM systemet, men det finns en rad andra som det kan vara lika avgörande.

Några exempel är sitt CMS, filserverar där man sparar nedladdningsbart content, analysplattformar, och andra digitala marknadsföringstjänster så som sociala medier, annonseringsverktyg m.m.

Genom en välintegrerad teknologistack kan man lättare uppnå en helhetsbild och få värdefulla insikter om vad som driver trafik och vad som konverterar inkommande trafik till kunder.

Säg exempelvis att du vill värma dina leads. Då vill du ha koll på var alla är i processen och hur de beter sig i de olika kanalerna; vare sig det är online eller offline.

Ur ett kostnadseffektiviseringsperspektiv kan det också vara fördelaktigt att veta vilka kanaler/kampanjer som är mest lönsamma och genererar flest kunder.

Att inte ta hänsyn till organisationens internkompetensnivå

Att koppla på ett MA system kan låta lätt gjort. Vi upplever att företag ofta saknar den interna kompetensen som krävs för att kunna utföra en gedigen implementation…

…och framförallt för att kunna driva och underhålla systemet.

Många har svårt att sätta upp välfungerande flöden och kampanjer, vilket oftast inte beror på funktionsbrister, utan den stora komplexiteten.

Vi har tittat på en nyligen utförd studie av GetResponse där 2500 personer inom marknadsföring från runt om i världen intervjuades om vad de upplevde som deras största utmaningar vid en MA implementation.

Mer än 35% svarade att det var bristande kunskap inom uppsättning av olika typer av automatiserade flöden, så som regler och lead scoring.

Ytterligare 27% svarade att det var allmän brist på interna kunskaper och färdigheter inom ämnet.

Möte mellan kollegor
Ha en tydlig bild av internkompetens och om utbildningar eller nyförvärv är på plats.

Olika system kräver olika tekniska kompetensnivåer, vilket är enormt viktigt att ta hänsyn till vid val av system.

Därför är det bra att i förhand göra en grundlig inventering av den kunskapen som finns inom organisationen. Samt hur mycket man är beredd att göra själv, respektive ta in externt.

Något som blir av ännu större vikt när man tittar närmare på systemleverantörernas prismodeller.

Det är nämligen många som lockar med låga priser, men istället har väldigt höga support- och underhållskostnader.

Fara på färde!

Undersök hur mycket support som ingår i de olika avtalsalternativen, samt hur de sköter supportärenden.

De flesta leverantörer erbjuder exempelvis inte lokala supporttekniker i alla länder, vilket kan innebära kommunikationssvårigheter och/eller långa lösningstider.

En annan avgörande faktor är mängden befintligt innehåll som finns för att driva de olika kampanjerna.

MA system behöver ständigt matas med nytt relevant innehåll för att driva trafik och engagera era potentiella kunder.

Matas med innehåll vid systemval
Som vi hopplösa marknadsförare säger ”Content is King!”

Här handlar det om att titta på vem som ska producera innehållet. Och även beräkna hur mycket tid/resurser detta kommer kräva från verksamheten.

Fundera även här på om det är något ni vill göra själva. Eller om det kan vara mer lönsamt att ta in den kompetensen externt.

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det finns mycket att tänka på och ta hänsyn till när man står inför val att ett MA system.

Se till att inte ramla i någon av dessa fallgropar vid systemval!

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.