Privacy Policy

Vi värnar om din integritet och har som mål att vara så transparenta som möjligt gällande vår hantering av personuppgifter. Vi hoppas att nedan information hjälper till att tydliggöra de viktigaste begreppen och hur dessa kan vara relevanta för dig.

Dina rättigheter

Hos oss kan du, i enlighet med senaste lagstiftning och GDPR-direktivet, utnyttja din rätt att:

  • Bli informerad om vad vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte, och hur vi hanterar dem
  • Bli bortglömd, dvs. raderas helt och hållet från vår databas
  • Korrigera de uppgifter vi har om dig, i det fallet de skulle vara felaktiga
  • Begära ut den informationen vi har om dig, för egen kännedom, eller för att använda den gentemot en annan tjänsteleverantör

Cookies

Vad är en cookie?
En cookie är en fil som överförs från en server till din webbläsare när du besöker en webbplats. Om din webbläsare är inställd att acceptera cookies, kommer de att lagras i webbläsaren tills utgångsdatumet är uppnått eller tills du aktivt raderar dem. Det finns möjlighet radera och inaktivera cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Ta reda på hur du gör det och få mer information om cookies här.

Vilka cookies använder vi oss av och i vilket syfte?

Doubleclick

Syfte: Vi använder Doubleclick för att mäta vilka av våra besökare som kommer från specifika annonser, och på så sätt kunna mäta vilka kampanjer som är mest lönsamma

Utgångsdatum: 6 månader

App Nexus

Syfte: Vi använder App Nexus för programmatisk annonsering. Med dynamiska annonser och målgruppsstyrd annonsering får man en mer avancerad metod för att annonsera effektivt, lönsamt och med bättre målinriktning.

Utgångsdatum: 6 månader

Linkedin

Syfte:Vi använder LinkedIn Ads och Analytics för att annonsera på plattformen och följa upp våra LinkedIn kampanjer.

Utgångsdatum: 6 månader

Upsales

Syfte: Vi använder Upsales till att skapa automatiserade flöden samt skräddarsy webbupplevelsen för våra befintliga och potentiella kunder.

Utgångsdatum: 6 månader

Triggerbee

Syfte: Vi använder Triggerbee för att analysera våra besökares beteende på vår hemsida och utifrån dessa insikter kunna utveckla våra tjänster, erbjudanden, och användarupplevelse.

Utgångsdatum: 6 månader

Google Tag Manager

Syfte: Google Tag Manager samlar inte in persondata, men fungerar istället som en samlingsplattform för samtliga tracking-scripts som vi använder oss av på vår hemsida.

Utgångsdatum: 6 månader

Google Analytics

Syfte: Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats, uppgifter om den webbplats som besökaren har kommit från, och totalt antal gånger en besökare har varit på vår webbplats. Vi använder informationen för att förbättra innehållet på vår hemsida, utveckla våra tjänster, och skapa en bättre användarupplevelse. Kakorna identifierar inte dig som individ, i stället samlas informationen på ett anonymt sätt. Informationen överförs till och lagras av Google på servrar i USA i enlighet med deras egna policy. Läs mer här .

Utgångsdatum: 6 månader

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift uppfattas av lagen som all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Icke identifierade personuppgifter:
Vi på Leadfront samlar in anonyma uppgifter om användningen av vår webbplats för att förbättra kundupplevelsen och utveckla vårt erbjudande. Dessa uppgifter är inte på individnivå och innefattar bland annat: antalet besök på webbplatsen, besökslängd, användarens geografiska position, användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt, vilken typ av enhet som används, mm.

Identifierade personuppgifter:
Vanligtvis besöker du Leadfronts webbplats utan att behöva avslöja din identitet eller ge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer begär vi dock uppgifter av dig, så som när du anmäler dig till event, eller vill få access till visst innehåll på vår webbplats. Exempel på dessa personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer, samt vilket företag eller organisation du representerar.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
De uppgifter som du väljer att lämna ifrån dig på vår webbplats sparar vi i första hand för att kunna utföra en viss begäran, såsom utskick av efterfrågad information eller anmälan till ett event. När du väljer att identifiera dig själv, sparar vi även information om hur du interagerar med våra kommunikationskanaler (webbplats/e-mail) för att kunna personalisera våra erbjudanden och rikta information som vi tror kan vara relevant för just dig. Du har rätt att när när som helst avanmäla dig från fortsatt kommunikation.

När det gäller annonsering på webbplatser som inte ägs av Leadfront, finns det möjlighet att styra över vilka annonser du vill fortsätta exponeras för. Läs mer om hur du gör det här.

Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi inte ut ovan nämnda uppgifter till tredje parter, förutsatt att det inte är nödvändigt för att behandla din beställning eller verkställa din begäran. I de fall vi behöver lämna ut dina uppgifter till tredje part kommer du bli informerad om detta och vi kommer begära ditt samtycke.

Har du frågor eller kommentarer gällande ovan information eller om dina personuppgifter, är du välkommen att skicka din förfrågan till följande e-postadress: personuppgifter@leadfront.com