Symplify Audit

Utnyttjar ni den fulla potentialen i Symplify och får ut maximalt av er investering?

NYTTJAR NI POTENTIALEN TILL FULLO?

En implementering av Symplify ska vara en katalysator för ett företag att växa och effektivisera sin kundkommunikation. Men det är inte alltid fallet.

En implementering av Symplify ska vara en katalysator för ett företag att växa och effektivisera sin kundkommunikation. Men det är inte alltid fallet.

Hur arbetar vi med implementationer?

1

Discovery

Alla företag har unika förutsättningar när det kommer till att implementera ett CRM. Vi börjar våra projekt med en "Discovery" där vi kartlägger era specifika utmaning och förutsättningar.

Planering

Efter en färdigställd Discovery planerar vi implementationen tillsammans med alla stakeholders. Här prioriterar vi att hela implementationsteamet är överens om omfattningen och målbilden för ett lyckad implementation.
2
3

Implementation

Nu är vi redo att starta implementationen av HubSpot. Vi tar alla tasks i tur och ordning och ser till att vi följer planeringen. Dyker det upp något oförutsett under denna period hanterar vi det enligt en agil projektmetodik.

Off-boarding

När implementationen är avklarad är det dags för er organisation att ta över och skapa värde. Vi ser till att ni har de verktygen ni behöver för att använda systemet på egen hand. När projektet är avslutat hoppas vi att ni vill ta er tiden att ge oss ett omdöme.
4

VÅR SYMPLIFY AUDIT HJÄLPER ER SÄKERSTÄLLA ATT:

Processer och kontostruktur är optimalt uppsatta och följer Symplifys best practices
Administrativa, manuella och repetitiva moment automatiseras
Symplifys olika features och er setup utnyttjas till dess fulla potential
Eventuella anpassningar är skalbara och lätta att underhålla
Data samlas kvalitativt, finns på rätt ställen och är tillgängligt
Ni kan följa upp affärskritiska KPI:er och mätetal
Hantering av personuppgifter följer EU-direktiv (GDPR)
Ni får förslag på konkreta quick-wins för värde på kort sikt

Maximera värdet av er investering

BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS

Det är viktigt att förstå hur plattformen används i dagsläget, vilka utmaningar ni upplever och vilken vision och mål ni strävar efter.

ANPASSNINGAR SOM GER AFFÄRSRESULTAT

Ert MA-system bör öka relevansen i kommunikation och förmedla rätt budskap, vid rätt tid och i rätt kanal. En omnikanal kommunikation resulterar i en sömlös kundupplevelse i alla kanaler.

En tydlig vision ger bäst resultat

KOPPLING TILL MÅL OCH INSIKTER

Det är sällan ovanligt att det saknas klarhet i hur Marketing Automation och CRM stöttar affärsmål samt bidrar med insikter.

UPPFÖLJNING OCH ANPASSNINGAR

Tydliga målsättningar kan användas som ramverk för att konfigurera plattformen. Därefter kan man mäta, utvärdera och anpassa lösningen för att maximera era affärsresultat.

1.

PROCESS

Med utgångspunkt i era nuvarande processer jämför vi dem med Symplify best practices. Vi utvärderar bl.a. om delprocesser kan optimeras och automatiseras för att låsa upp värdefull tid.
2.

TEKNIK

Systemet ska inte vara en fiende. Vi ser till att funktioner finns på plats för att stötta era användare genom effektivitet, intuitiva arbetsflöden, samtidigt som direktiv för datalagring följs (GDPR).
3.

MÄNNISKAN

Ett CRM och Marketing Automation system ger ingen nytta om det inte används. Vi tar utgångspunkt i att förstå motivation och drivkraft hos personerna som ska använda systemet.

Vi pratar gärna med dig!

Ta nästa steg och boka ett möte med oss via formuläret nedan. Om du inte hittar en tid som passar så kan du alltid ringa eller maila oss.