Två personer från leadfront som sitter och jobbar på sina datorer.

SF Pardot Audit

Får ni ut maximalt värde från er investering i marknadsledande Marketing Automation-plattformen Salesforce Pardot?

Nyttjar ni potentialen till fullo?

En implementering av Salesforce Pardot bör vara en katalysator för ett företag att fortsätta växa. Men det är inte alltid fallet.

Vår PARDOT audit hjälper er säkerställa ATT:

Processer är optimalt uppsatta och följer Salesforce best practices
Integrationen med SF Sales Cloud eller andra CRM är uppsatt enligt Salesforce best practices
Eventuella anpassningar är skalbara och lätta att underhålla
Strukturera databasen med hjälp av namngivning och taggar
Användning av Scoring modell och Grading för att identifiera MQLs (Marketing Qualified Lead)
Nurturing program (Engagement Studio) för att värma upp leads genom deras köpresa
Hantering av personuppgifter följer EU-direktiv (GDPR)
En roadmap med prioriterade åtgärder etableras

Maximera värdet av er investering

BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS

Det är viktigt att förstå hur plattformen används i dagsläget, vilka utmaningar ni upplever och vilken vision och mål ni strävar efter.

ANPASSNINGAR SOM GER AFFÄRSRESULTAT

Ert Marketing Automation-system bör öka relevansen i kommunikation med era kunder och potentiella kunder, samt förbättra och effektivisera samarbetet med säljavdelningen. Tydliga processer mellan avdelningar resulterar i en sömlös kundupplevelse i alla kanaler.

En tydlig vision ger ett bra resultat

KOPPLING TILL MÅL OCH INSIKTER

Det är sällan ovanligt att det saknas klarhet i hur Marketing Automation stöttar affärsmål samt bidrar med insikter.

UPPFÖLJNING OCH ANPASSNINGAR

Tydliga målsättningar kan användas som ramverk för att konfigurera plattformen. Därefter kan man mäta, utvärdera och anpassa lösningen för att maximera era affärsresultat.
1.

Process

Med utgångspunkt i era nuvarande processer jämför vi dem med best practices. Vi kollar er nuvarande uppsättning och återkommer med förslag på optimering.


2.

Teknik

MA-systemet ska ge er möjligheten att förstå er målgrupp, personalisera er kommunikation och erbjuda rätt innehåll till rätt person och i rätt kanaler. 

3.

Människa

Ett MA-system ger ingen nytta om det inte används. Vi hjälper era användare att förstå plattformen möjligheter och komma igång med Marketing Automation.

Vi pratar gärna med dig!

Ta nästa steg och boka ett möte med oss via formuläret nedan. Om du inte hittar en tid som passar så kan du alltid ringa eller maila oss.