Kampanj HubSpot Operations Hub

Automatisering av datakvalitet är en ny funktionalitet som gör det möjligt att arbeta med skräddarsydda flöden som formaterar värden på olika sätt, exempelvis stora bokstäver eller uppdatering av telefonnummer.

HubSpot Operations Hub - Automatisering av datakvalité

Betydelsen av data blir alltmer påtaglig, speciellt när det gäller att sammanföra och förädla data från olika system. Det ställer krav inte enbart på datat i sig själv utan även på de system som används. Det blir allt viktigare för företag och organisationer att säkerställa att den data de förfogar över håller hög kvalitet. Att data är korrekt och fullständigt är två grundläggande faktorer för att uppnå hög datakvalité. 

  • Att data är korrekt innebär att värdena på attributen ska vara rätt, men även att attributen ska vara begriplig för dem som använder data.
  • Att data är fullständigt innebär att data måste innehålla alla nödvändiga begrepp och attribut som krävs för verksamheten. 

Betydelsen av data blir alltmer påtaglig, speciellt när det gäller att sammanföra och förädla data från olika system. Det ställer krav inte enbart på datat i sig själv utan även på de system som används. Det blir allt viktigare för företag och organisationer att säkerställa att den data de förfogar över håller hög kvalitet. Att data är korrekt och fullständigt är två grundläggande faktorer för att uppnå hög datakvalité. 

  • Att data är korrekt innebär att värdena på attributen ska vara rätt, men även att attributen ska vara begriplig för dem som använder data.
  • Att data är fullständigt innebär att data måste innehålla alla nödvändiga begrepp och attribut som krävs för verksamheten. 

Hur arbetar vi med implementationer?

1

Discovery

Alla företag har unika förutsättningar när det kommer till att implementera ett CRM. Vi börjar våra projekt med en "Discovery" där vi kartlägger era specifika utmaning och förutsättningar.

Planering

Efter en färdigställd Discovery planerar vi implementationen tillsammans med alla stakeholders. Här prioriterar vi att hela implementationsteamet är överens om omfattningen och målbilden för ett lyckad implementation.
2
3

Implementation

Nu är vi redo att starta implementationen av HubSpot. Vi tar alla tasks i tur och ordning och ser till att vi följer planeringen. Dyker det upp något oförutsett under denna period hanterar vi det enligt en agil projektmetodik.

Off-boarding

När implementationen är avklarad är det dags för er organisation att ta över och skapa värde. Vi ser till att ni har de verktygen ni behöver för att använda systemet på egen hand. När projektet är avslutat hoppas vi att ni vill ta er tiden att ge oss ett omdöme.
4

No items found.

När vi hjälper våra kunder att migrera data från en plattform till en annan har vi uppmärksammat några återkommande utmaningar. Den ena är att det är vanligt förekommande med dubbletter av kontakter, och den andra avser att det är vanligt förekommande med olika formatering av en specifik datapunkt, till exempel telefonnummer. 

I ett system kan telefonnummer vara registrerat enligt internationell standard med + 46 i början och i ett annat system utan. När ni sammanför telefonnummer i ett och samma system, i detta fall till Hubspot, är det viktigt att säkerställa att telefonnummer är korrekt, dvs följer samma. 

I Hubspot är den unika identifieraren per default e-postadress, det innebär att om attributet e-postadress inte är ifyllt så skapas en dubbletter av kontakten. Att datat inte är fullständigt påverkar på så sätt er datakvalité. 

Om ni har HubSpot Operations Hub har ni NU möjlighet att automatisera ert arbete med datakvalité. Automatisering av datakvalitet är en ny funktionalitet som gör det möjligt att arbeta med skräddarsydda flöden som formaterar värden på olika sätt: stora bokstäver, korrigering av datum, uppdatering av telefonnummer för att nämna några exempel. 

Om ni vill ha hjälp med att rensa dubbletter eller komma igång med Automatisering av datakvalité, hör av er till oss!

Vi pratar gärna med dig!

Ta nästa steg och boka ett möte med oss via formuläret nedan. Om du inte hittar en tid som passar så kan du alltid ringa eller maila oss.