Väx med rätt Marketing Automation system

October 31, 2019
Decorative picture
October 31, 2019
Plats:
Online
Webinar

Vägen för att välja rätt system och lyckas med implementeringen?

Hur bör företag gå tillväga för att välja rätt system och lyckas med implementeringen?

Idag är optimal användning av data och teknik en grundläggande förutsättning för att kunna bemöta kundernas ökade krav på service och relevans. Marketing Automation system är kanske det viktigaste verktyget marknadsfunktionen har för att lyckas med detta men ställer samtidigt krav på att:

  • Ha en klar bild av målsättningar
  • Förståelse för organisationen, människor och processer
  • Sist men inte minst, val och implementation av rätt system för verksamheten

Ni hittar avsnittet på iTunes eller Acast.

Avsnittets framsida
No items found.